16 september 2021 – CO2-meters en ventilatie

Toen was het weer tijd voor corona, met name de al zo vaak besproken kwestie van CO2-meters en ventilatie. Zoals ik elders op deze pagina’s al schreef, vragensteller Hannelore Goeman was er die ochtend al voor dag en dauw over ondervraagd door Ruth Joos op radio Eén. De vraag naar verplichting dus van een CO2-meter in élk klaslokaal en de daarvoor nodige middelen. Tijdens de live uitzending viel het beeld, jammer genoeg, een tijdje uit. Dus kon ik een stuk van de vragen van Goeman en het pittige (nwvr: woordkeuze van voorzitter Grosemans) antwoord van minister Weyts niet live horen, maar geen nood, de consciëntieuze schriftelijke neerslag ervan door de ambtenaren van het Vlaams Parlement brengt dan altijd voldoende soelaas. Er was overigens nog een tweede vragensteller, Loes Vandromme, die inging op de versoepelde subsidieprocedure ter zake (bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)). Klopte dat wel van die soepelere procedure voor ventilatie?

Blijkens de notulen (cf. infra) diende minister Weyts vragensteller Goeman politiek stevig van antwoord: “Allereerst, collega Goeman, u blijft uw vraag maar herhalen, u denkt daar wat politieke munt uit te slaan. Ik zal u nog eens diets maken – zonder volledig in herhaling te vallen – dat wij, nog voordat u daar politieke winst in zag, een ventilatiebeleid hebben uitgestippeld.” Zoals bij eerdere vragen hierover wees de minister expliciet op de online plaatsen waar het allemaal te lezen stond. En hij bleef Goeman maar aansporen om haar leesvaardigheidscompetentie te botvieren in de “gewone” wereld van de (gratis) papieren kranten. Vervolgens over de sleutelfiguur van de preventieadviseur (cf. ook vragen later die dag) in dit CO2-meterverhaal. Ook ventilatie was en bleef een belangrijk aandachtspunt. De raad van bestuur van AGION zou flexibel omgaan met de aanvragen ter zake. De minister trok het plaatje nog wat verder open naar alle nieuwe infrastructuurinvesteringen sinds 2006 en wat dat betekende voor de ventilatieverplichtingen.

Vragensteller Goeman repliceerde met “meester Weyts” te “bedanken” voor zijn “les”. Maar die les mocht niet baten, uiteraard niet, wat had je gedacht? En toen was het Goemans beurt om “door te gaan”. Het beeld was intussen weer prima. Vragensteller Vandromme had een eigen bevraging georganiseerd met een niet onaardig aantal respondenten. Inzake de bekendheid van de bestaande subsidiekanalen was er nog werk aan de winkel, zo bleek. Vandromme vroeg ook een amendement op de tekst van het Masterplan Scholenbouw 2.0.

Vier interveniënten lieten zich vervolgens niet onbetuigd. Arnout Coel nuanceerde. Johan Danen was sceptisch. Roosmarijn Beckers had het over haar “groot onderhoud” bij de kapper en neigde ook naar een CO2-meterverplichting, indien nodig. En Jan Laeremans wilde veel meer CO2-meters.

De minister ging op zijn elan door: “Mevrouw Goeman, blijkbaar is de liveverbinding met het Vlaams Parlement uitgevallen. Men heeft dus uw politieke framing moeten missen in de talloze Vlaamse huiskamers, een politieke framing waarbij u het altijd doet voorkomen alsof je, als je CO2-meters niet verplicht, tegen CO2-meters en tegen ventilatie bent.”… Hij wees nog op de toch aanzienlijke communicatie over het hele verhaal door AGION.

Vragensteller Goeman schermde met de realiteit op het terrein en herhaalde nogmaals haar punt, mét verwijzing naar de 3,4 miljard euro van de zgn. Vlaamse Veerkracht. Vragensteller Vandromme ten slotte herhaalde haar suggestie voor een amendement op de tekst van het Masterplan Scholenbouw 2.0.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio