16 maart 2023 – Vereist taalniveau voor onderwijspersoneel

Vakexpertise voor beroepsgericht onderwijs en taalniveau in het Nederlands, daar bestond een vervelende complicatie voor zelfs zijinstromers die altijd in het Nederlands naar school geweest waren. Als zo iemand aangesteld is als leraar op basis van zgn. nuttige ervaring en dus niet via een Nederlandstalig bekwaamheidsbewijs kan aantonen dat hij het Nederlands beheerst op niveau C1 (van het ERK), dan voldoet hij niet aan de aanstellingsvoorwaarden voor onderwijspersoneel. Hij krijgt drie jaar de tijd om dat vereiste taalniveau te bewijzen via een (erkende) toets, die bij Selor gratis is (niet gratis: via andere mogelijke kanalen). Vragensteller Steve Vandenberghe vond dat absurd en vroeg de minister of hier niet in een uitzondering voorzien kon worden.

Minister Weyts legde, na enkele relevante cijfers te hebben gegeven, heel precies uit hoe de vork van de regelgeving aan diens steel zat (vóór en na september 2009, toen op het ERK overgeschakeld werd) en besloot: geen bijkomende afwijking in dezen. Het huidige lerarentekort mocht daarvoor geen excuus zijn.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio