16 maart 2023 – Nieuw programmatiemodel voor hogescholen

Koen Daniëls ging door op dit thema, zoals het aan bod gekomen was bij de begrotingsbesprekingen op 24 november 2022. In de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) was op dat vlak al werk geleverd. Hoever stond het nu precies en wat met de universiteiten?

Helemaal volgens mijn verwachting vertelde minister Weyts het verhaal van zijn Voorsprongfonds hoger onderwijs, waarin dit thema te situeren viel (cf. diverse projecten). De VLHORA had eind december 2022 een voorstel van programmatiemodel aan de minister bezorgd, maar dat vond die nog niet helemaal voldoende. Cruciaal voor hem waren drie elementen: innovatie, responsabilisering en de verwachtingen van de samenleving. De Vlaamse Interuniversitaire Raad was nog aan het discussiëren.

Vragensteller Daniëls vond de aanpak van de minister heel goed en wilde vooral de hogeronderwijsinstellingen helpen bij dat tweede element, responsabiliseren. Wat hij precies bedoelde met dat “helpen” kon ik niet achterhalen… De terechte link die hij legde met het financieringsmodel, begreep ik wel helemaal. Daarover ging het ook al een tijdje geleden (nwvr: er waren nog meer van zulke voorgaande gelegenheden overigens), wat ook interveniënt Kristof Slagmulder opgevallen was.

Minister Weyts kon geen uitspraken doen over de timing en gebruikte voor het hangende proces nog een geleerd woord: nefralgieke punten… Het adjectief in kwestie heeft de heer van Dale niet als lemma opgenomen, wel: nefralgie, oftewel “nierkoliek”… we verstaan elkaar, toch? Wie mocht in de toekomst welke opleiding programmeren en hoe daarin arbitreren, ziedaar, een (het?) centraal punt van de zaak. De minister hield zich, naar eigen zeggen, wel aan de voor deze legislatuur gestelde ambitie om tot een nieuw programmatiemodel te komen. Enig voorbehoud wel: dat “voor deze legislatuur” zei hij er niet expliciet bij. Dat heb ik toegevoegd…

Vragensteller Daniëls mocht omstandig concluderen met een intussen van hem gekende budgettair-filosofische beschouwing. Daarmee maakte Elisabeth Meuleman een naadloze overgang naar haar budgettaire vraag om uitleg, waarvoor een interview in Humo haar inspiratie geleverd had (cf. elders op deze pagina’s).

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het nieuwe programmatiemodel voor hogescholen van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio