16 juni 2022 – Ontwerp van RTC-decreet: een kort commentaar

Het verhaal rond dit ontwerpdecreet was eigenlijk eenvoudig, zij het dat tijdens de zgn. totstandkomingsprocedure toch wel duidelijk ingegrepen werd in het initiële plan dat door een van de RTC-betrokkenen geschreven was als hertekening van de RTC-werking. Vooraf meld ik nog even dat dit thema ook al aan bod kwam bij eerdere vragen om uitleg: op 15 oktober 2020 en op 4 maart 2021. Het klonk dus allemaal nogal bekend in de oren.

Zoals de memorie van toelichting (p.3) zegt, vloeide dit ontwerpdecreet voort uit de beleidsevaluatie van de regionale technologische centra. Daar vind je ook mooi samengevat de drie elementen die door dit ontwerpdecreet gewijzigd worden. De bespreking was heel kort. Ik vermeld alleen de kleine budgettaire verhoging van 1,9 miljoen naar 2 miljoen euro. Het ontwerpdecreet werd unaniem aangenomen.

Je kunt uiteraard ook al de video [vanaf 2:02:10] bekijken van de integrale vergadering.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio