16 februari 2023 – Vlor-advies over voorontwerp van decreet open scholen

Jan Laeremans’ omvangrijke vraag om uitleg handelde over de opwerpingen in het Vlor-advies bij het bewuste voorontwerp van decreet (Vlaamse regering, 23 december 2023), maar na het moment waarop hij zijn vraag ingediend had (1 februari 2023) en deze commissievergadering zou de Vlaamse regering het voorontwerp voor de tweede keer principieel goedkeuren de daaropvolgende dag. In die geactualiseerde documenten zouden dan ook de antwoorden op de meeste vragen van Jan Laeremans te lezen zijn. Samengevat, gaat het om een belangrijke aangelegenheid in de marge van de onderwijsactiviteit van een onderwijsinstelling, waar toch wel wat bij komt kijken, inzake zgn. niet-onderwijsregelgeving. Vrije scholen, die toch zelf een flink stuk van de investering in infrastructuur moeten ophoesten, principieel verplichten om die infrastructuur open te stellen voor derden is niet zo vanzelfsprekend als minister Weyts het wilde doen voorkomen. Afwijkingen waren wel mogelijk. Maar belendende percelen als de onroerende voorheffing waren niet altijd zomaar zonder problemen in dit soort situaties en idem voor de BTW-problematiek, hoezeer de federale, bevoegde minister het BTW-tarief van 6 procent ook genegen bleek te zijn, maar die problematiek ging over meer dan alleen maar het BTW-tarief bij de bouwkost. Politiek mocht het principe van openstelling dan wel breed gedeeld worden, alle tussenkomsten vroegen toch ook aandacht voor mogelijke problemen, waarin klaarheid gebracht moest worden. Enkele aanpassingen aan de decretale tekst gingen zeker al in de goede richting.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio