16 december 2021 – Strafrente van banken aan scholen

We hadden het onlangs ook kunnen lezen: te veel geld op je zichtrekening hebben staan, kan je duur te staan komen. Dat ondervonden intussen een aantal (grote) scholen. De zaak was al federaal (p.18-19) aan bod gekomen bij monde van Ecolo-Groen (voor abonnees). Johan Danen kon nu, met wat vertraging, zijn vraag om uitleg stellen aan onderwijsminister Ben Weyts. Wat kon de minister doen en wat was zijn visie op de zaak? Hannelore Goeman vroeg of de minister bereid was om bij de bankensector een vrijstelling te bepleiten voor scholen van die zgn. negatieve rente?

De minister verwees naar zijn antwoord op een eerdere schriftelijke vraag en was uiteraard niet meteen bevoegd. Hij had wel een brief aan Febelfin geschreven. Over de optie om de middelen meer gespreid dan nu aan de scholen te betalen had hij enige twijfels. Bij beide vragenstellers en interveniënt Loes Vandromme bestond er een consensus over het feit dat de schaarse werkingsmiddelen van de scholen niet mochten dienen voor die negatieve rente. Op de vraag van vragensteller Goeman naar de timing van de vermelde ministeriële brief kwam wel geen antwoord. Op de bijkomende vraag van Vandromme over de financiële expertise van schooldirecteurs in het in de maak zijnde beroepsprofiel moest de minister het antwoord schuldig blijven, maar in dat geval wel expliciet. Hij zou dat nagaan. Hij benadrukte nog wel dat het gestelde renteprobleem toch een zaak van grote scholen was en die beschikten wel over financiële expertise.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio