16 december 2021 – Commissie zorgvuldig bestuur en Digisprong

Een opvolgingsvraag bij vragen om uitleg van 16 september 2021. Intussen waren er twee uitspraken van de Commissie zorgvuldig bestuur (dossier 473 en dossier 474 van 15 oktober 2021) in verband met dit thema. Tweemaal hadden de betrokken schoolbesturen daarin ongelijk gekregen. Bovendien had Agodi op 30 november 2021 een digitale rapporteringstool ter beschikking gesteld voor de bestedingen van de Digisprong-subsidie. Hoe konden de problemen die aan bod kwamen in de vermelde klachten bij de Commissie zorgvuldig bestuur vermeden worden en hoe zou de controle ter zake precies in zijn werk gaan, want er was in het onderwijsveld ongerustheid gerezen, zowel over de juiste aanpak in het Digisprong-verhaal als over de complexiteit van de rapportering over de bestede Digisprong-middelen? Dat waren samengevat de vragen van Johan Danen en Hilâl Yalçin aan minister Ben Weyts.

Die begon, niet onverwacht, met een accent op het succes van een digitaal project zonder voorgaande. Het was niet ongebruikelijk dat er wat groeipijnen waren en omdat scholen zich ter zake in erg verschillende situaties bevonden, had de minister net voorzien in een spreiding van de middelen over twee jaren. Zijn voorstelling van zaken (scholen stellen eerst een ICT-beleidsplan op en pas nadien volgen er operationele beslissingen) klonken heel bekend in de oren vanuit eerdere parlementaire besprekingen. Dat er op 3.747 schoolbesturen twee klachten van ouders gegrond waren, had, met wat goede wil, enig zgn. Contador-gehalte, -- de minister was niet voor niets ook minister van Sport en het was in dit geval procentueel wel een ietsje méér dan de clenbuterol van destijds, maar we begrepen de minister. Hij verwees ook naar zijn omzendbrief van einde mei 2021 en de website rond de Digisprong. De scholen konden een en ander aftoetsen bij het Kennis- en adviescentrum Digisprong en bij hun verificateur. Er was in het kader van de controle, zoals gezegd, de online rapporteringstool van Agodi, die geen extra administratieve last zou betekenen volgens de minister. De Onderwijsinspectie zou ook via haar zgn. financiële radar dit thema mee opvolgen en in 2023-2024 zou er een volgend MICTIVO-onderzoek plaatsvinden. Met voldoende informatie en controlemiddelen zat het dus wel goed, zo begreep ik samenvattend de uiteenzetting van de minister.

Vragensteller Danen was deels tevreden, maar richtte toch nog zijn pijlen op de communicatie van de minister in dit hele Digisprong-verhaal en de hoge verwachtingen die hij daarmee gecreëerd had. Vragensteller Yalçin herhaalde haar recente vraag in de plenaire vergadering over de stand van zaken in de Digisprong en suggereerde enkele voorstellen om de online rapporterinstool wat werkbaarder te maken voor de scholen. Intussen dacht ik, overigens niet voor het laatst in deze commissievergadering, bij mezelf: “Hallo, voorzitter, de timing??”, maar er kwam van die kant geen mededeling. Sterker nog, na interventies van Roosmarijn Beckers en van Hannelore Goeman (zelfs erg gedetailleerd), met vaak ook veel herhaling, herhaalde ook voorzitter Karolien Grosemans de kwaliteiten van het succesverhaal van de minister, dat ze wel nog besloot met haar ‘advies’ om de rapporteringstool goed te evalueren.

Ook de minister viel in herhaling, -- alles was inderdaad al gezegd, leek mij --, want hij ging zelfs voorlezen uit zijn vermelde omstandige omzendbrief, die interveniënt Goeman volgens hem niet gelezen had. Maar de minister zou de minister niet zijn, als hij aan zijn voorleesstonde niet een kleine kwinkslag toevoegde over de actualiteit waarmee zijn partijgenoot-minister-president Jan Jambon nogal om de oren geslagen was…

Tot slot opperde vragensteller Danen het voorstel van een lerend netwerk, een idee dat niet alleen hij al meermaals uitte want ik heb de stellige indruk dat tegenwoordig voor van alles en nog wat een lerend netwerk (leren van goede voorbeelden) dé oplossing is. Vragensteller Yalçin was enigszins blij met de verduidelijking over de nieuwe rapporteringstool, had wel geen antwoord op haar concretere voorstellen/vragen gekregen, maar zou de zaak zeker voort opvolgen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio