15 oktober 2020 – Student-ondernemers

Van de ondernemingen in het kader van het STEM-verhaal dan naar de student-ondernemer in het hoger onderwijs. Brecht Warnez wist dat sinds 1 januari 2017 studenten die hun hogere studies combineerden met ondernemerschap, beperkte sociale en fiscale voordelen konden genieten op grond van de (federale) wet van 18 december 2016 tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student-zelfstandige. Ook de hogeronderwijsinstellingen zelf boden bepaalde faciliteiten. Wat was de stand van zaken Vlaanderenbreed en welke eventuele nieuwe initiatieven zou minister Weyts ontwikkelen?

De minister beschreef kort het vele goede dat intussen gedaan was: de toevoeging in de Codex Hoger Onderwijs van ‘ondernemend handelen’, de substantiële stijging van het aantal student-zelfstandigen, de samenwerking met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), Europese en Vlaamse Hermes-middelen, enz. De zaak zat dus in de lift.

Vragensteller Warnez herhaalde nog zijn vraag over eventuele nieuwe initiatieven, waarop de minister zijn punt nog onderbouwde met de provinciale cijfers, zonder echter nieuwe zaken aan te kondigen.

Tot slot insisteerde vragensteller Warnez (cf. ook de nieuwe middelen voor het hoger onderwijs in West-Vlaanderen en Limburg, die aan het begin van de legislatuur afgesproken waren) toch ook op eventuele nieuwe master- en graduaatsopleidingen om het student-ondernemerschap extra in de kijker te zetten.

van Brecht Warnez” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio