15 maart 2023 – Vlaams kotlabel

Op de vroege ochtend van deze dag konden we minister Matthias Diependaele al horen in De Ochtend op Radio Eén over dit thema. Hij vatte daar al de drie verschillende (soorten) criteria voor dat uniforme, Vlaamse kotlabel mooi samen. Hij vertelde, niet onverwacht, dat verhaal exact hier opnieuw.

Bij de interventies van Johan Danen, Maxim Veys en Jos D’Haese ging het dan ineens over de betaalbaarheid van studentenkoten. Daarop herinnerde gelegenheidsvoorzitter Filip De Winter er terecht aan dat die materie voorwerp zou zijn van vragen om uitleg de dag nadien in de Onderwijscommissie. Interveniënt D’Haese stribbelde nog eventjes tegen door erop te wijzen dat het dan over “publieke” koten zou gaan en het hier over de private sector ging.

Interveniënt Vera Jans voegde nog toe dat er dan ook nog een verwante vraag om uitleg zou zijn in de Commissie Wonen en zoomde hier dus in op de meldingsplicht voor wie een studentenkot verhuurt, die vanaf volgend jaar zou gelden. Minister Diependaele antwoordde dat de controle op die meldingsplicht bij de lokale besturen zou liggen en de meldingsplicht tegelijk een zicht zou geven op het nu nog ontbrekende aanbod aan studentenkoten, waarmee hij meteen ook antwoordde op bijkomende vragen van vragenstellers Allessia Claes en Mercedes Van Volcem. Die laatste wilde ook nog aandacht voor een soort TripAdvisor voor studentenkoten en een bijkomend label van “kotvriendelijke baas”. Minister Diependaele was daar niet tegen, maar zei dat zoiets toch wel erg subjectief was.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio