14 december 2023 – Opstart van Leerpunt

De loftrompet over Leerpunt door minister Ben Weyts en onderwijscommissaris Koen Daniëls op 30 november 2023 volstond blijkbaar nog niet, want nu volgde een aparte vraag om uitleg van hun partijgenote Karolien Grosemans over Leerpunt.

Veel meer dan wat al eerder over Leerpunt gezegd was (of te lezen was in de pers na de lancering op 28 november 2023 of op de website van het Departement Onderwijs resp. Leerpunt zelf) kon de minister nu niet zeggen, op misschien de omvang van de personeelsformatie na (vier à vijf personeelsleden in dienst, twee nog aan te werven).

Uit de bespreking bleek bij sommigen wel de grote bezorgdheid over het daadwerkelijke gebruik van Leerpunt-producten op de werkvloer van de scholen zelf. Inderdaad, dat is een belangrijk punt én niet vanzelfsprekend. Is het ook nooit geweest… Maar ik denk zelf dat mits de zin voor realisme bij iedereen, waarover ik het vorige keer had, dit wel zal loslopen, en zulks zelfs zonder een affiche in de lerarenkamers. Inderdaad, alles kan altijd beter, zeker, maar die steeds weerkerende, verdachtmakende anekdotiek, die ik ook nu weer hoorde maar waarvoor Leerpunt voor het eerst in onze geschiedenis voor eens en voor altijd de grote mirakeloplossing zou zijn, blijft mij mateloos storen. Overigens, de directeur van Leerpunt, Pedro De Bruyckere, is zelf heel wat realistischer want genuanceerder inzake de verwachtingen m.b.t. zijn organisatie en haar werking…

En ach ja, nog iets: ik wist niet dat de Onderwijsinspectie (decretaal) bevoegd was voor… de pedagogisch-didactische aanpak in scholen… een complex én oud zeer trouwens! Die bevoegdheidskwestie dus.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het opstarten van Leerpunt van Karolien Grosemans” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio