13 oktober 2021 – Mentaal welzijn van studenten

We hadden uiteraard al de uitgebreide voorgeschiedenis van dit onderwerp gehad, met als meest recente parlementaire actie de bespreking van een vraag om uitleg in de Commissie Onderwijs op 30 september 2021. De dag vóór deze plenaire vergadering sprak de pers over het verwante onderzoek van de UAntwerpen en was er, zoals in de Onderwijscommissie op 30 september aangekondigd, de VVS-enquête over psychologische problemen bij studenten, waarover dan weer op deze dag gerapporteerd werd in diezelfde pers. En die dus ook het voorwerp was van de actuele vragen van Koen Daniëls en Hannelore Goeman. Hoe zou minister Weyts aan de slag gaan met de aanbevelingen uit het VVS-rapport, vroeg de eerste. Kon minister Weyts garanderen dat er in die context niet bespaard zou worden op de stuvo’s in het hoger onderwijs, vroeg de tweede.

Er was de dag voordien voor het eerst een paaltje in de grond ‘geslaan’ (nwvr: het voltooid deelwoord van ‘slaan’ is in Standaardnederlands ‘geslagen’, voor een goed begrip) voor een beleid inzake mentaal welzijn van studenten, aldus minister Weyts. En ja, er was heel wat werk geleverd tegen de achtergrond van corona. En neen, er zou niet bespaard worden op de stuvo’s, integendeel, de minister had nog 10 miljoen euro extra toegestoken. Of die dan recurrent waren, was minder duidelijk, maar goed. SIHO deed in dit verband dienst als expertisecentrum, met een breed aanbod. En ja, de toegang voor studenten tot studentenpsychologen (eerste lijn) binnen twee weken bleek gegarandeerd te zijn, blijkens het onderzoek van de regeringscommissarissen van het hoger onderwijs. Maar de wachtlijsten zaten bij de tweede en derde lijn (ook op het federale niveau dus). De ministers Dalle en Beke waren eveneens betrokken partij in dit hele verhaal.

Voor de oppositie waren er meer structurele middelen nodig. Vragensteller Hannelore Goeman speelde nogal op de federale-Vlaamse tegenstelling, maar dat was wellicht ook wel een ietsje te kort door de bocht, maar het paste allemaal wel in het politieke theater op woensdagnamiddag in de Brusselse Hertogstraat. Te bruin bakte vragensteller Koen Daniëls het opnieuw, toen hij het weliswaar terecht had over “leren ongelukkig zijn” (cf. prof. Dirk De Wachter) maar dat hij dan weer per se moest verbinden met de nieuwe eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs én onze procedure bij het Grondwettelijk Hof. Hopelijk begreep ook dat Hof de niets dan heilzame remedies van de N-VA… toegegeven, mijn parafrasering.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio