30 september 2021 – Mentaal welzijn van studenten

De nieuwe website van het Vlaams Parlement mocht dan wel heel mooi ogen, waarvan ik heel dankbaar veelvuldig gebruik zal blijven maken, maar een domper op mijn arbeidsvreugde in dit verband toen ik de dag na de commissievergadering deze regels wilde typen, was wel dat, in tegenstelling tot de situatie in de oude website, het parlementaire verslag nog niet netjes op die nieuwe website stond. Héél jammer. Hopelijk zou dat de volgende dagen verbeteren, maar door allerlei omstandigheden kon ik met dit werk niet wachten en dus behielp ik me maar. Toen ik overigens een uurtje verder was met mijn werk, prijkten de parlementaire notulen gelukkig al wel weer op de vernieuwde website, tenminste heel gedeeltelijk.

De eerste vraag om uitleg van de vergadering van Koen Daniëls deed me denken aan diens aanpak in de eerste commissievergadering van het nieuwe werkjaar: een dossier uit het vorige werkjaar nemen en vragen naar de eventuele ontwikkelingen ter zake. Nu dus over het mentale welzijn van studenten hoger onderwijs, waarover het vorig werkjaar in de coronacontext ettelijke malen ging. Ik ga het hier dan ook relatief beknopt houden. Vragensteller Daniëls citeerde uitvoerig uit het addendum ‘Duurzaam versterken studentenwelzijn tijdens en in de nasleep van de coronapandemie (1/01/2021-31/12/2021)’ bij het Convenant Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO), dat de Vlaamse regering goedgekeurd had op 4 december 2020. Samengevat, vroeg hij hoever het daarmee nu stond. Exemplarisch verwijs ik hier niet exhaustief naar enkele sporen van dat addendum op de website van SIHO: aanwerving projectmedewerkers, focusgroepen platform studentenwelzijn. Ach ja, vragensteller Daniëls kon alweer niet nalaten om zelfs in deze totaal andere context te verwijzen naar onze hangende zaak over eindtermen secundair onderwijs bij het Grondwettelijk Hof…

Minister Weyts informeerde goed over de zaken die tot nog toe gedaan waren en die nog in het vooruitzicht gesteld werden. SIHO had al een rapport afgeleverd, VVS zou dat doen op 12 oktober in de Schelp van het Vlaams Parlement. Het platform studentenwelzijn zou in december gelanceerd worden. Er waren tal van lerende netwerken rond diverse thema’s enz. Dat zat dus wel goed.

Nadien volgde van de vragensteller en drie interveniënten, naar aloude gewoonte, weer veel herhaling, mét ook aandacht voor de inbedding van het huidige projectmatige werk in het reguliere beleid ter zake (cf. de stuvo’s: inderdaad als relevante actoren). De minister kon dat vervolgens dan ook alleen maar bevestigen, maar dat alles had intussen zoveel tijd in beslag genomen dat commissievoorzitter Karolien Grosemans zich genoodzaakt zag, gelet op de 16 vragen die nog geagendeerd waren, om opnieuw een heel wijze uitspraak te doen. Ze zou strenger toekijken op de spreektijden. Het parlementaire reglement bestond toch niet voor niets, nietwaar?

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het mentale welzijn van studenten van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio