13 oktober 2021 – Klimaatspijbelaars

Gewapend met enig didactisch, aanschouwelijk materiaal (cf. infra) maaide Filip Brusselmans het gras voor de voeten van zijn partijgenote Roosmarijn Beckers die de dag nadien in de Onderwijscommissie een soortgelijke vraag om uitleg zou stellen. Minister Weyts had al eerder in de ‘gewone’ media de oproep tot klimaatspijbelen tegengesproken en op deze dag had ik ook de door de partij van de onderwijsminister gesponsorde post ter zake op Facebook gezien. Brusselmans’ vraag was wel specifiek: hoe zou minister Weyts garanderen dat klimaatspijbelaars door de scholen met een zgn. B-code bedacht zouden worden (lees: “ongewettigde afwezigheid”)?

Volgens de minister waren de richtlijnen ter zake voor de scholen duidelijk en opnieuw kregen we, volkomen volgens de verwachting, zijn hele, eerdere verhaal uit de pers, incl. de stelling dat de kwetsbaarste leerlingen de grootste slachtoffers zouden zijn van dat spijbelen (versus de kapitaalkrachtige Anuna’s en Greta’s van deze wereld, i.e. woorden van vragensteller Brusselmans). De manifestatie van de zondag voordien had trouwens bewezen dat media-aandacht perfect spoorde met “buiten de lesuren”.

Voor Groen en PVDA was het enige, juiste antwoord op de klimaatjongeren een ambitieus klimaatbeleid voeren. Voor Elisabeth Meuleman was het lerarentekort een veel grotere bedreiging dan het vrijdagse spijbelen. En Weyts’ partijvoorzitter-burgemeester-Vlaams Parlementslid Bart De Wever spijbelde/staakte al 10 jaar (in het Vlaams Parlement, vermoedde ik), zo wist Jos D’Haese.

Na nog enkele beperkte toevoegingen en vooral herhalingen raadde vragensteller Brusselmans de klimaatjongeren aan om voor hun effectieve bijdrage aan de klimaatzaak een degelijke studiekeuze te maken i.p.v. bijvoorbeeld genderstudies en de PVDA kon maar beter haar eigen afval bij Brusselmans komen ophalen: als didactische ondersteuning van zijn betoog had hij een, naar zijn zeggen, PVDA-demonstratiekarton van de zondag voordien bij zich, dat in de straten van Brussel achtergebleven was. Een politiek theater zonder rekwisieten. Inderdaad, dat kon niet zijn.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over klimaatspijbelaars van Filip Brusselmans” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio