13 juli 2023 – Artificiële intelligentie in onderwijs

Karolien Grosemans vroeg, op grond van een bevraging door het Nieuwsblad (nwvr: ik twijfel erover of de naam van die krant tegenwoordig Nieuwsblad is, of toch, zoals vroeger, Het Nieuwsblad), aandacht voor het beleid (of het gebrek daaraan) van scholen op het stuk van zgn. ChatGPT. Niet voor het eerst overigens, wat ook de minister niet ontgaan was. In de concrete vragen meende ik een duidelijke wens naar overheidsoptreden (weliswaar niet noodzakelijk van decretale aard) te ontwaren. Dat laatste schreef de vragensteller in haar slotwoord op conto van een… “linkse” ChatGPT zelf en wat bij haar vraag op 12 januari 2023 nog niet lukte, lukte blijkbaar nu wel. Men leze daarvoor het einde van het parlementaire verslag zelf… Maar wat dacht minister Weyts over de zaak?

Ik vond alvast dat uit het antwoord van de minister bleek dat de overheid in dit verband toch al wel voldoende deed (Kenniscentrum Digisprong, controle van ICT-beleidsplan van een school bij doorlichting, rapport van MICTIVO 4 in voorjaar 2024, …). Ook de verdere ontwikkelingen ter zake zouden opgevolgd worden.

Naast vragensteller Grosemans had interveniënt Hilâl Yalçin zich blijkbaar al dieper ingewerkt in de materie. Ook interveniënten Johan Danen en Jan Laeremans spraken wijze woorden. Veel interesse dus voor de zaak, en ook het belang van alertheid werd gedeeld, maar minister Weyts zou minister Weyts niet zijn, als hij tot slot geen leuke, persoonlijke anekdote achter de hand had…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio