12 oktober 2023 – Retroactieve maximaal meeneembare anciënniteit voor zijinstromers

Met deze twee vragen om uitleg ging de commissievergadering van start: het probleem rond zijinstromers was al bekend en een recente, bijkomende, remediërende stap ook (2 februari 2023, 23 maart 2023 en het persbericht van minister Weyts in het kader van de Septemberverklaring (het thema was omstandig aan bod gekomen in het debat daarover op 27 september 2023)). In de commissievergadering nu werd ingegaan op, samengevat, enkele specifieke modaliteiten van de maatregel in kwestie. En hoeft het nog gezegd te worden? Over die modaliteiten vertolkten de voorstanders en de critici nogmaals hun intussen bekende standpunten.

36 minuten spreektijd om weinig nieuws te vernemen. Ik wijs hier alleen nog op het volgende:

  • we vernamen nu dat van de eveneens 36 miljoen euro waarop deze maatregel begroot was, 7 miljoen euro zou gaan naar de ‘oude’ zijinstromers (ingestapt vanaf 1 september 2020 tot 31 augustus 2023) en 29 miljoen euro voor de ‘nieuwe’ zijinstromers (ingestapt vanaf 1 september 2023);
  • over de retroactiviteit van de nieuwe maatregel werd lang gebakkeleid; wel ergens moest de cesuur gelegd worden, aldus de minister, maar inderdaad, de financiële haalbaarheid, waar de minister mee schermde, van nog een grótere uitbreiding van het doelpubliek leek mij geen exacte wetenschap; misschien had vragensteller Johan Danen wel een punt door die mogelijk bijkomende aantallen betrokken zijinstromers in zo’n uitgebreider scenario te minimaliseren, misschien ook niet;
  • iets analoogs gold voor de uitgebreide redenering over de houding van de Raad van State rond een mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel inzake pre-2020-zijinstromers versus post-2020-zijinstromers, waarmee vragensteller Jan Laeremans de minister op grond van een vroeger parlementair verzoekschrift confronteerde; nota bene, met de argumentatie van de minister zelf destijds; misschien had Laeremans wel een punt, misschien ook niet; dus afwachten toch maar…;
  • we leerden ook nog dat het voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering over dit thema nu zo ongeveer bij de Inspectie van Financiën lag;
  • de minister verwees tot slot opnieuw naar de studieopdracht rond zijinstroom van professor Kristof De Witte; die zou in het najaar van 2023 (kort dag dus) opgeleverd worden en zou zeker, dacht ik bij mezelf, leiden tot nieuwe vragen om uitleg.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio