12 januari 2023 – Onderwijs aan zieke kinderen

Voor haar tweede vraag om uitleg van deze commissievergadering putte Loes Vandromme uit de ondertekening op 12 december 2022 van het charter “Recht op onderwijs voor zieke kinderen” in West-Vlaanderen (cf. het project “KlasZiekaal”, dat door de Provincie West-Vlaanderen gecoördineerd wordt). Vandrommes vragen over het evaluatierapport van de maatregelen rond onderwijs aan zieke kinderen en over extra geplande acties inzake onderwijs aan zieke kinderen Vlaanderenbreed kwamen te vroeg. IDEA Consult zou dat evaluatierapport pas eerstdaags opleveren en de vraag naar extra acties was net ook een vraag geweest aan de onderzoekers.

Interveniënt Koen Daniëls suggereerde om ouders met zieke kinderen automatisch maximaal te ontzorgen, wat informatie over digitale mogelijkheden op zo’n moment betrof, en dat vond de minister een zinvolle suggestie. Vragensteller Vandromme nodigde ten slotte iedereen uit om de spreekwoordelijke mosterd in het West-Vlaamse “KlasZiekaal” te komen proeven c.q. te halen. Vlaanderenbreed bestond er al deze engagementsverklaring (29 november 2018).

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over onderwijs aan zieke kinderen van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio