11 oktober 2023 – Masters in het basisonderwijs

De lengte van dit stukje zal omgekeerd evenredig zijn met het belang van het thema in kwestie. Dat heeft misschien deels te maken met het feit dat minister Weyts ziek bleek te zijn. Ik wens hem bij deze vanuit de Antwerpse Kempen graag een spoedig herstel toe. Maar dat heeft vooral ermee te maken dat deze actuele vraag van Loes Vandromme weliswaar goede reclame was voor een belangrijk (en al veel ouder) onderwijsbeleidsthema, maar dat ze (en dat is en blijft toch het belangrijkste) inhoudelijk te vroeg kwam.

Dat extra bedrag in de begroting 2024 voor de lerarenopleidingen (15 miljoen euro) kenden we al wel, maar het was duidelijk dat waaraan die precies zou worden besteed nog voer voor onderhandeling was: zowel wat de kwestie van de master (in het; cf. infra) basisonderwijs (en diens verloning als master) als die van de zgn. onderwijsassistent (samengevat: de kwestie dus van de hele leerladder in dit verband) betrof. Als niet-specialist kaatste de “antwoorder” van dienst, minister-president Jan Jambon, de bal terug naar de Onderwijscommissie, alwaar de zaak zeker voortgezet zou worden. Daar konden we inderdaad vergif op innemen.

Bij de interveniënten was er hier en daar nog wel een nuance of een opmerking, maar politiek bestond er zeker hierover geen speciale controverse.

Ik rond dan ook graag af met nog een verwijzing naar de pers: De Morgen (voor abonnees) van 6 oktober 2023 en vrt NWS. En naar een ouder Vlor-advies over de zaak (23 november 2017). Maar helemaal rond ik af met nog een semantisch relevante kwestie die in deze parlementaire bespreking eigenlijk niet expliciet (genoeg, naar mijn smaak) aan de orde kwam, namelijk: het verschil tussen een “master die werkt in het basisonderwijs” (bv. een master Nederlands, Frans, wiskunde enz.) en een “master basisonderwijs” (lees: een masteropleiding die erop gericht is les te geven in het basisonderwijs en/of daar ook andere taken op te nemen). Het princiepsidee van het katholiek onderwijs, netjes de katholieke universiteit, de katholieke hogescholen en het katholiek basisonderwijs verenigd binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, waarover het in de pers ging, sloeg wel degelijk op die tweede soort master die dus voorlopig nog niet bestaat, ondanks pogingen daartoe in het verleden.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over masters in het basisonderwijs van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio