11 januari 2024 – Geringe toepassing van optionele voorrang bij inschrijving in scholen in Vlaamse Rand

Van heel wat hogeronderwijsthema’s en de kwestie van de schooldirecteurs kwamen we tot slot van de vergadering bij het Inschrijvingsdecreet. Eerst over het (overigens nog maar prille) gebruik in de praktijk van de specifieke, maar optionele voorrangsregeling in de Vlaamse Rand. Vragensteller Jan Laeremans was voor zijn vraag weer heel kwistig met woorden geweest. Ik probeer de essentie van de zaak en van het antwoord van minister Weyts te vatten:

  • vragensteller Laeremans schetste de decretale mogelijkheid van een soort ‘eigen gemeente eerst’-regel in het basisonderwijs van 20 welbepaalde gemeenten; slechts 9 maakten daarvan tot nog toe gebruik;
  • voor het secundair onderwijs ging het over de voorrangsregeling voor leerlingen die voorafgaand al heel wat jaren Nederlandstalig basisonderwijs hadden gevolgd; van die voorrangsregeling bleek zelfs nergens gebruik te worden gemaakt;
  • Laeremans vermoedde dat die mogelijkheden enerzijds nog te weinig bekend waren en anderzijds de concrete modaliteiten ervan via de LOP’s problematisch waren voor de uitvoering in de praktijk;
  • wat ging de minister daaraan doen?;
  • de minister had begrip voor mogelijke redenen waarom de maatregel voor het basisonderwijs (nog) niet overal gebruikt werd en voor de beslissingsprocedure in de LOP’s had hij al flexibiliteit mogelijk gemaakt;
  • voor de regeling in het secundair onderwijs kon de minister melden dat het beroep tegen de maatregel door de Franse Gemeenschapsregering intussen verworpen was, dat het gebruik van een eigen aanmeldingssysteem in de Vlaamse Rand de betrokkenen mogelijk wat op de rem deed staan om dat aan te passen aan die voorrangsregeling, maar dat ook daar via een meerderheidsbeslissing in het LOP invoering mogelijk was;
  • er vond heel wat communicatie plaats over de maatregelen, maar de minister beloofde toch om aan vzw ‘de Rand’ te vragen om de communicatie duidelijk op punt te stellen, vooral dan richting lokale besturen inzake basisonderwijs.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio