11 januari 2024 – Genderkloof in academische wereld

Over deze al een hele tijd geleden ingediende vragen om uitleg (op 28 resp. 29 november 2023) ga ik het hier erg kort houden, gelet ook op al heel wat spreektijd over grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs deze legislatuur. Eigenlijk draaide een stuk van de discussie tussen de vragenstellers en de minister rond een verschil in opvatting over een deel van de aard van de zaak: voor de vragenstellers waren de genderkloof in de academische wereld en grensoverschrijdend gedrag expliciet gekoppeld aan elkaar, voor minister Weyts niet. De oplossing voor dat meningsverschil leek mij hierin te liggen: de twee fenomenen waren wél aan elkaar gekoppeld, maar niet exclusief. Lees: grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van vrouwen kán soms een oorzaak zijn van de genderkloof, maar er kunnen zeker ook ándere oorzaken spelen en niet per se altijd grensoverschrijdend gedrag.

Voor het overige leek mij het volgende nog vermeldenswaard:

  • Bepaalde zaken in dit verband werden al gemonitord in de zgn. VRIND (Vlaamse regionale indicatoren) en de minister was niet echt zinnens om in te gaan op de vraag naar een meer fijnmazige monitoring à la de zgn. equity metrics, die de vragenstellers gelezen hadden in een artikel in het tijdschrift Nature (nwvr: jammer genoeg, slechts beperkt toegankelijk);
  • Wel zag de minister voor de genderkloof, i.t.t. quota of financiële incentives, brood in een aanpassing van het evaluatiemodel voor academici, waarmee enigszins afgestapt zou worden van een louter kwantitatieve evaluatie (publicaties, citaties) en overgegaan zou worden naar een meer open feedbackmodel; hij zou binnenkort nog met een decretaal initiatief o.a. daarover naar het Vlaams Parlement komen, maar eerst was daarvoor nog goedkeuring door de Vlaamse regering vereist.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio