11 januari 2024 – Bijkomende tandartsenopleiding

Brecht Warnez mocht na de eerste vraag van de commissievergadering nog doorgaan met zijn tweede vraag (en nadien zelfs nog zijn derde vraag van de vergadering). Voor die tweede vraag knoopte hij aan bij een uitspraak van minister Weyts op 11 december 2023 bij zijn bezoek aan het vernieuwde Fantoomlab van de VUB, een centrum met de nieuwste innovaties in tandheelkunde. Eigenlijk draaide het hele (overigens korte) debat rond de kwestie van de tandartsenopleidingscapaciteit van de twee bestaande tandartsenopleidingen (KU Leuven en UGent) versus de logica van (overigens opnieuw) een tandartsenopleiding organiseren elders (VUB). Vragensteller Warnez focuste op de eerste partijen (kon daar niet meer gedaan worden en waren daarvoor voldoende middelen?), terwijl minister Weyts het (opnieuw) inschakelen van de VUB (met al haar expertise en infrastructuur in het UZ Brussel, waarvan de twee andere partijen overigens al gebruik bleken te maken) een logische stap vond, net om tegemoet te komen aan de substantiële verhoging van de startquota in de tandartsenopleidingen (cf. Vlaamse regering, 22 december 2023).

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de plannen voor een extra tandartsenopleiding van Brecht Warnez” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio