11 februari tot 24 februari 2021 – Schriftelijke vragen

 1. Groeipakket - Uitzonderlijke schooltoeslag
 2. Digitale versnelling in het onderwijs – Budget
 3. Inschrijvingen kunstacademies in coronajaar – Inschrijvingsgeld
 4. Bijlessen – Kosteloosheid
 5. Hoger onderwijs - Nederlandstalige opleidingen met anderstalige variant
 6. Heroverweging grote uitgavenposten begroting – Onderwijs
 7. Afstandsonderwijs Nederlands als tweede taal (NT2) - Uitdagingen - Vlaamse Rand
 8. Kerstevaluaties – Heroriënteringen
 9. Coronacrisis - Impact op opleiding landbouwvorming
 10. Bestrijding verspreiding coronavirus - Ventilatie klaslokalen
 11. Tweede aankoopgolf laptops voor scholen - Kostprijs voor de scholen
 12. Levensbeschouwelijke vakken – Inspectie
 13. Inschrijvingsdecreet - Dubbele contingentering en vrije schoolkeuze
 14. Onderwijspersoneel – Omstandigheidsverlof
 15. Scholenbouw - DBFM-programma
 16. Overgang van bachelor- naar masteropleiding - Studievoortgang of -knip
 17. Lager onderwijs - Inzetten van kleuterleiders + bijlagen
 18. Scholen gesubsidieerd onderwijs – Huursubsidies + bijlage 1 en bijlage 2
 19. Kleuteronderwijs - Remediëringstrajecten Nederlands
 20. Secundair onderwijs – Bekwaamheidsbewijzen + bijlage 1 en bijlage 2
 21. Hoger onderwijs - Reëel versus theoretisch opleidingsaanbod + bijlage 1 en bijlage 2
 22. Islamonderricht – Inspectie
 23. Levensbeschouwelijke vakken - Bevraging door de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO)
 24. Hoger kunstonderwijs (hko) – Financiering
 25. Aanleg schoolstraten – Waasland
 26. Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten met VDAB-opleidingscontract (OKOT's) – Zorgsector

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio