10 maart 2022 – Besparingsplannen van universiteiten

Kim De Wittes vraag om uitleg was een vervolg op (en een verdere uitbreiding van) de vraag om uitleg van Brecht Warnez op 24 februari 2022. Vragensteller De Witte legde nu wel expliciet de link naar bepaalde besparingen door de overheid deze legislatuur (cf. najaar 2019: Vlaams Regeerakkoord en beleidsnota Onderwijs van minister Weyts). Wat ging die laatste doen aan de besparing(splannen) in de UGent en de UAntwerpen? Zou hij gesprekken voeren met de universiteiten?

Minister Weyts gaf zijn versie van het hele financiële plaatje, incl. de cijfers in kwestie: inderdaad, de initieel aangekondigde besparingen (twee zgn. ‘kliks’ overslaan en een ingreep in onderzoeksmiddelen; plus vrijwaring, wat de besparing betrof in het kader van de zgn. relancemaatregelen), maar daarnaast ook bijkomende middelen (cao VI, basisfinanciering vanaf 2023 nauwer laten aansluiten bij de inflatie, covidmiddelen, energiebesparende investeringen en het zgn. Voorsprongfonds).

Met verwijzing naar de rectoren Rik Van de Walle en dan ineens Luc Sels (nwvr: KU Leuven dus, en niet de UAntwerpen, waarover het in de intro ging) zag vragensteller De Witte enige dissonantie tussen wat de minister gezegd had en wat er door de rectoren gezegd was. De Witte wist blijkbaar ook al dat bepaalde besparingen aan de UGent zouden doorgezet worden zoals ze in bepaalde teksten stonden, wat nadien door interveniënt Brecht Warnez duidelijk genuanceerd werd. Maar algemeen, hoe zat dat nu: was wat de minister gezegd had dan onwaar, of wat de rectoren gezegd hadden? De waarheid was dat iedereen wel een punt had: ja, er waren die bepaalde extra middelen, maar dat deed niets af aan het algemene financiële plaatje (mét de impact van het overslaan van die twee kliks in de basisfinanciering) en we zouden toch wel kunnen zeggen dat, meer algemeen, “er roert entwat” momenteel in het hoger onderwijs… ook buiten de universiteiten.

Bij de vier interveniënten (Brecht Warnez, Koen Daniëls, Johan Danen en Hannelore Goeman) kwam dan diezelfde “dubbelheid” van het thema aan bod: Warnez corrigeerde De Witte deels en wees op het belang van sereniteit voor het sociale overleg in deze context; Daniëls herhaalde dat laatste, oké, en verwees naar de uitbesteding van de poetsactiviteiten aan de UAntwerpen, maar zijn ‘uitleg’ over die kliks vond ik duidelijk te kort door de bocht en uiteraard was er wel de autonomie van de hogeronderwijsinstellingen; Danen had zijn bedenkingen bij de vermelde uitbesteding en trok het financiële thema verder open naar een “opstart van een vereenvoudigingsoefening” ter zake; Goeman ten slotte aanvaardde het kliksverhaal van Daniëls duidelijk niet en liet eenzelfde stem horen over de uitbesteding van taken als Danen.

Minister Weyts antwoordde met het financiële macroplaatje van de universiteiten en met de verwijzing naar hun autonomie, bv. inzake personeelsbeleid. Hij wilde die autonomie en die van het sociale overleg aldaar respecteren. Vragensteller De Witte overkoepelde met zijn slotwoord nogmaals de vermelde aspecten van de zaak en bevestigde daarbij zijn positie. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio