10 februari 2022 – Terugbetaling van geannuleerde schoolreizen

Hannelore Goeman, die die ochtend als jonge moeder wat af te rekenen gehad had met coronacrècheperikelen, met goed gevolg overigens, besefte dat haar schriftelijk ingediende vraag “een beetje achterhaald” was intussen. Ik maakte die opmerking al weleens eerder over coronavragen om uitleg. Ze improviseerde tijdens de vergadering dan maar een aangepast verhaal, want de nood aan juiste informatie over de zaak bleef volgens haar. Welke zaak? Schoolreizen, gepland en al of niet geannuleerd op diverse tijdstippen, en de annulatieverzekeringen in dat verband. Dat allemaal tegen de achtergrond van het recente corona-IX-decreet, dat inderdaad Goemans vragen grotendeels achterhaald gemaakt had. Even verwees vragensteller Goeman, veel explicieter dan in de schriftelijk ingediende vraag, naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen (nwvr: “KOV”, zei ze goedbedoeld, maar dat is iets anders), die haar scholen geadviseerd had om in het schoolreglement op te nemen dat gemaakte kosten voor een geannuleerde schoolactiviteit niet op de school verhaald konden worden. Uit de vragen vond ik wel enige naïviteit blijken over de aard van reisannulatieverzekeringen, de rol daarin van reisbureaus en de bevoegdheid ter zake van de onderwijsminister, maar goed, als het gesprek voor de vragensteller tot enige verheldering zou leiden (en dat deed het, naar haar eigen zeggen), dan was dat toch al dát.

Inderdaad, minister Weyts verwees naar de voorwaarden in de annulatieverzekeringen, die uiteraard een zaak waren van de verzekeringsmaatschappijen, niet van de reisbureaus, en waarvan de voorwaarden nogal standaard waren, net zoals wanneer je als privépersoon zo’n verzekeringspolis afsloot. De minister had het voorts over de federale regeling van december 2021 en het Vlaamse corona IX-decreet nu (en het verschil inzake timing met de Franse Gemeenschap, wat schoolreizen betrof). Vragensteller Goeman besefte inderdaad dat haar bijkomende suggestie (de minister zou in overleg kunnen gaan met de reissector) nogal far-stretched (nwvr: haar woordkeuze) was. Interveniënt Koen Daniëls wees er fijntjes (en terecht) op dat vragensteller Goeman zich onthouden had bij de stemming over het voorstel van corona IX-decreet onlangs. Zijn uitweiding over “regelingen” versus “verzekeringen” in dezen leek mij dan wel weer wat vergezocht (nwvr: regelingen van scholen ter zake zouden toch de facto vooral rekening moeten houden met de annulatieverzekeringen die de school al of niet zou hebben, denk ik dan), maar goed, dat was een detail. Het viel me wel op dat vragensteller Goeman in haar slotwoord in alle talen zweeg over de politieke opmerking van Daniëls over haar stemgedrag op 2 februari 2022…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio