10 december 2020 – Stages van artsen-specialisten in opleiding

Om de vergadering af te ronden nog een coronagerelateerde vraag om uitleg van Hannelore Goeman, aan wier mouw artsen-specialisten in opleiding getrokken hadden. De reguliere stageplannen van heel veel artsen-specialisten in opleiding zouden door de coronacrisis in het gedrang komen: ze moesten nu soms ander werk doen in de ziekenhuizen dan wat in principe binnen hun expertisedomein lag. En daardoor dreigden er problemen met federale algemene en bijzondere erkenningscriteria, waarbij de controle van de stages en de erkenningen van artsen-specialisten zelf gemeenschapsbevoegdheid waren, aldus Goeman. Hoe ging minister Weyts, in samenspraak met minister Wouter Beke, ervoor zorgen dat dat alles netjes zou verlopen, ook zonder studieduurverlenging voor de betrokken artsen-specialisten in opleiding?

Minister Weyts kende de coronasituatie goed, maar had over het probleem in kwestie nog geen signalen van de universiteiten gekregen. Hij had wel een indrukwekkend overzicht gekregen van studenten die in de coronacontext ingezet werden en aldus een cruciale bijdrage leverden in de bestrijding van de coronapandemie. Hij verwees ook naar de uitzonderingen op de strenge regels in het hoger onderwijs waardoor practica, vaardigheidstraining en stages mogelijk bleven in de gezondheidszorgopleidingen. De minister ging er dan ook vanuit dat alles wel goed zou komen. Mochten er alsnog problemen rijzen, kon, zoals vorig academiejaar, regelgevend opgetreden worden. Hij besloot met een welgemeend woord van dank aan al die studenten.

Vragensteller Goeman erkende een en ander, maar vond er niet beter op dan de essentie van haar vragen gewoon te herhalen…tja. Interveniënt Brecht Warnez polste naar de precieze aard van de door vragensteller Goeman geopperde problemen, verwees naar eerdere coronaregelgeving en vroeg de minister of hij in de eerste coronagolf contact had gehad met andere betrokken bestuursniveaus, zoals bedoeld in die coronaregelgeving. Interveniënt Koen Daniëls vond het belangrijk de aangekaarte problemen op te volgen, maar die zouden pas later eventueel blijken. Hij ging zelfs inhoudelijk even in op de specialistische opleidingen in kwestie. Stageplannen konden worden aangepast, maar hij had dezelfde bekommernis als Goeman en vroeg om ook de opleiding tot mondzorgassistenten op te nemen bij de hierbovenvermelde gezondheidszorgopleidingen.

Minister Weyts herhaalde zijn kernpunt, monitorde de situatie en hield de vinger aan de pols met de concrete doelgroepen en de studenten. Vragensteller Goeman was blij met het antwoord van de minister.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio