10 december 2020 – Opnieuw voltijds opengaan van secundair onderwijs

Een heel concrete, dringende coronagerelateerde kwestie dan, waarop de scholen secundair onderwijs zaten te wachten. Vragensteller Jan Laeremans meldde dat de recente CLB-cijfers over besmettingen positiever waren en drong daarmee aan op een opnieuw voltijds opengaan van die scholen onmiddellijk na de kerstvakantie. En als dat niet kon, wanneer dan wel en welke criteria werden daarvoor gebruikt? Of moesten we toch ook rekening houden met de mogelijkheid om door te gaan zoals nu tot het einde van het schooljaar, zoals viroloog Steven Van Gucht niet uitsloot?

Minister Weyts, als echte ervaringsdeskundige na al die maanden corona-overleg én nu ook zelfs in quarantaine, herhaalde zijn algemeen bekende standpunt, incl. zijn feeling voor het momentum om te communiceren over coronamaatregelen. Hij zag/hoorde de virologen wekelijks en volgende week zou er opnieuw overleg zijn met de “onderwijsclub”. Na de commissievergadering ontving ik de melding dat dat op maandag 14 december zou zijn. De minister wilde daarop dus nog niet vooruitlopen én wees ook op de mogelijke (negatieve) impact van de kerst- en nieuwjaarsfeesten.

Aan inderdaad die laatste mogelijkheid had vragensteller Laeremans nog niet zelf gedacht, vermoedde ik, maar hij wierp het argument tegen van het toch nu al bestaande akkoord met de universiteiten (én overigens de hogescholen) (cf. actuele vraag van de dag voordien). De zaak was urgent, inderdaad, maar al bij al was het overleg nakend, zo bleek dus later.

De rest van het gesprek, met gelukkig maar één interveniënt, Koen Daniëls, duurde eigenlijk nog rijkelijk lang en bevatte alleen herhaling, op een laatste, actueel argument van vragensteller Laeremans na. Op de voorpagina van De Standaard (en op de VRT-website) die ochtend had nieuws gestaan over de wachtlijsten van kinderen en jongeren met psychische problemen, waarbij Laeremans ook de link legde naar de psychische problemen ten gevolge van afstandsonderwijs.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio