1 juni 2023 – VVS-advies over inclusie van studenten met functiebeperking

Thema 3 van de commissievergadering dan. Dat nam zomaar eventjes 42 minuten in beslag. Met alle respect trouwens voor het belang van het thema en voor de vele initiatieven die er in dat verband deze legislatuur al genomen waren of nog gepland waren. Ik meen het thema toch geen onrecht aan te doen, wanneer ik het mezelf hier wat makkelijk maak:

  • het bewuste advies van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) kon iedereen netjes lezen, want was publiek beschikbaar;
  • het antwoord van minister Weyts, die minutenlang sprak, oogde als één groot overzicht van het hele actieterrein van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO), waar inderdaad schitterend werk geleverd wordt, en van aanverwante acties;
  • het meest interessant vond ik misschien nog de kwestie van de zgn. warme overdracht in dezen van secundair onderwijs naar hoger onderwijs (cf. Koen Daniëls);
  • ná het zomerreces zat er een bijkomende hoorzitting over het thema aan te komen (cf. interveniënt Johan Danen).

Toen was het al 15.50 u en maakte commissievoorzitter Karolien Grosemans voor het eerst deze vergadering haar timingopmerking…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio