1 juni 2023 – Maatregelen voor het lerarenambt

De tweede cluster vragen van de commissievergadering sloot naadloos aan bij de vragen over de leraar secundair onderwijs als knelpuntberoep. Sterker nog: op dezelfde dag als deze vragen (lees: een week eerder op de agenda gezet) was in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet ingediend tot … tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt, waarin het onder andere gaat over de leraar-specialist, die intussen al tot heel wat media-aandacht en commotie in de publieke en private ruimte geleid had. Uit de veelheid aan persartikelen pluk ik alleen deze van professor Geert Kelchtermans, een Leuvense pedagoog die zich al veel vaker een heel redelijk man getoond heeft in onderwijsbeleidsdossiers, wat niet van iedereen in die hoedanigheid gezegd kan worden. Pro memorie: Vlaamse regering, 12 mei 2023… toen dus nog een voorontwerp van decreet, mais c’est la même chose. Onze eigen directeur-generaal Lieven Boeve werd daarover trouwens ook al ondervraagd door Annelies Van Herck op 24 mei 2023.

Een waslijst aan vragen van Elisabeth Meuleman en een paar verwante vragen van Steve Vandenberghe. Eigenlijk dus allemaal vragen die in principe aan bod zouden komen bij de parlementaire behandeling binnenkort van die decretale tekst, maar de politieke timing veroorzaakt soms rare bokkensprongen in de parlementaire agenda. Soit. Wat wilde minister Weyts nu al kwijt over die nieuwe figuur van de leraar-specialist?

Eigenlijk vooral wat daarover al in de krant verschenen was, maar ook dus wat in de publiek beschikbare decretale teksten (Vlaamse regering, 12 mei 2023) al te lezen was. Typ gewoon “leraar-specialist” in de zoekfunctie bij bv. de memorie van toelichting in kwestie in en je krijgt 29 overeenkomsten… Handig toch. De minister vulde die informatie nog wat aan met even publiek beschikbare informatie uit het aanstaande Programmadecreet (BA 2023; BA = begrotingsaanpassing), wat extra nascholingsmiddelen betrof.

Het kon haast niet anders of die bespreking leidde onvermijdelijk naar de passage in het Vlaamse Regeerakkoord over een… lerarenloopbaanpact (cf. interveniënt Loes Vandromme). Maar enigszins opmerkelijker: via commissievoorzitter Karolien Grosemans konden we vernemen dat de vakbond in Nederland (in tegenstelling tot in Vlaanderen) het concept van leraar-specialist… meesterlijk vond en de minister zelf was duidelijk vereerd met het telefoontje die ochtend van … de NOS. Voor een goed begrip, gelet op het feit dat Vlamingen, anders dan vroeger, niet zo vaak meer naar de Nederlandse televisie kijken, de NOS is nog altijd de Nederlandse Omroep Stichting. De minister troostte zich met “Geen sant in eigen land…”.

Afwachten maar hoe het die (overigens optionele) leraar-specialist zal vergaan.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de nieuwe maatregelen voor het lerarenambt van Elisabeth Meuleman en over het nieuwe mandaat leraar-specialist van Steve Vandenberghe” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio