1 juni 2022 – Voorstel van decreet over de Oekraïnecrisis-II: in het kort

De fractieleider van de N-VA Wilfried Vandaele maakte aan het begin van deze plenaire vergadering gebruik van het parlementaire reglement om de spoedbehandeling te vragen van een tweede voorstel van Oekraïnenooddecreet. Het Vlaams Parlement nam namelijk op 20 april 2022 al een eerste voorstel van Oekraïnenooddecreet aan met maatregelen die onderwijsinstellingen moesten ondersteunen. Nu waren nog aanvullende maatregelen nodig. Vandaar dit tweede voorstel van Oekraïnenooddecreet, dat voortbouwde op het eerste. Opnieuw diverse dringende en tijdelijke maatregelen dus, waarvoor ik graag verwijs naar de memorie van toelichting (p.3-6).

Het voorstel werd unaniem aangenomen. Je kunt de video van de bespreking bekijken op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio