Projectpijlers

Met projectpijlers als de mini-robot, de techniekmobiel en het LEGO Education-netwerk wordt de passie voor wetenschappen en techniek aangemoedigd in de vertrouwde schoolomgeving. 

Daarnaast zet Ontdek Techniektalent sterk in op de ontwikkeling van lespakketten en methodieken volgens het STEM-curriculum, waar onderzoekend en ontwerpend leren centraal staan. 
Bovendien schenkt het project bijzondere aandacht aan het uitwerken van een breed netwerk tussen de basisscholen en de secundaire ankerscholen. 

Ontdek Techniektalent steunt op negen pijlers.

sla link op in klembord

Kopieer

De mini-robot

sla link op in klembord

Kopieer

Ook voor kleuters en jonge kinderen werd een aanbod uitgewerkt binnen het project Ontdek Techniektalent.

Met het project "De mini-robot" schep je kansen voor alle leerlingen om het eenvoudig programmeren in te oefenen, het logisch redeneren te ontwikkelen en het probleemoplossend denken te stimuleren. 

Ook de 21ste-eeuwse vaardigheden komen zeker aan bod. Vaardigheden als ICT-geletterdheid, samenwerken, ontdekkend leren en analytisch denken worden in het mini-robotproject getriggerd.

De techniekmobiel

sla link op in klembord

Kopieer

Met de techniekmobiel bieden we naast een aantal gereedschappen ook een groot aantal leer- en experimenteersets aan die op elk moment van de dag beschikbaar zijn in de eigen school. De techniekmobiel vervult niet alleen de rol van een heus minitechnieklokaal, maar is door het boxensysteem gelijktijdig inzetbaar in verschillende lokalen/klassen. 

Lego Education

sla link op in klembord

Kopieer

Het LEGO Education-verhaal binnen Ontdek Techniektalent richt zich op de tweede en derde graad van het basisonderwijs.
Naast het aanbieden van lespakketten en leersets, legt het project ook hier de nadruk op het aanbieden van vorming. 

LEGO-modellen bouwen en tot leven brengen, is waar het in dit verhaal om gaat. Leerlingen laten begrijpen hoe technologie een steeds belangrijkere rol inneemt in het dagelijks leven. De geïntegreerde aanpak door vakken als informatica, taal en wiskunde te betrekken in het lesgebeuren, zorgen voor een absolute meerwaarde.

Vorming en begeleiding door ankerscholen

sla link op in klembord

Kopieer

Enkele techniekcoaches uit de secundaire ankerschool bieden vorming aan aan de leraren van de omliggende basisscholen. 

Deze vorming behandelt in eerste instantie de standaardoefeningen uit de mobiel, zodat deze nadien zelfstandig in de klas kunnen worden gegeven. Deze vormingen kunnen uitgebreid worden naar extra oefeningen.

De tijdsduur van het engagement dat hiervoor gevraagd wordt aan de ankerscholen, is de duur van het project. Wenselijk is echter ook nog continuïteit te waarborgen na het aflopen van het project.

Leerlijnen

sla link op in klembord

Kopieer

Op de website van Ontdek Techniektalent behandelen we verschillende toepassingsgebieden die we in een leerlijn aanbieden.

De leerlijnen vormen een leidraad voor leraren, hiermee kunnen zij de ontwikkeling van hun leerlingen beter volgen. Zo ontstaat er een mooie opbouw van het lesonderwerp doorheen de hele basisschool. De leraar houdt dus best de volgorde aan.

Door het aanbieden van een leerlijn vertrekkend van de kleuters tot en met de derde graad basisonderwijs kun je als leraar snel en op maat aan de slag met de experimenteerboxen opgebouwd rond wetenschappen en techniek. Dit alles is uitgewerkt volgens het STEM-principe waar het probleemoplossend denken en handelen worden gestimuleerd.

Website

sla link op in klembord

Kopieer

Op de website www.ontdektechniektalent.be vind je volgende informatie:

 • De uitgewerkte oefeningen en lesfiches worden aangeboden in een leerlijn. Deze oefeningen zijn uniform voor alle Limburgse basisscholen. De reden hiervoor is dat de vorming en ondersteuning dan ook éénvormig kan blijven. In heel wat Limburgse basisscholen is de techniekmobiel terug te vinden, waardoor er meteen kan gewerkt worden met de lesfiches, aangezien het materiaal aanwezig is.
 • Participerende scholen en proefscholen delen hun lesfiches van het mini-robot en het Plug-it project.
 • Een kalender van activiteiten georganiseerd door team OTT
 • Een vermelding van de participerende sectoren

OTT gaat mobiel

sla link op in klembord

Kopieer

Ontdek Techniektalent gaat mobiel brengt wetenschappen en techniek letterlijk tot in jouw klas. De leerlijnen gebaseerd op de onderwijsdoelen staan centraal. Tijdens boeiende en inspirerende workshops voor de leerlingen van de tweede en derde graad basisonderwijs krijg je als leraar handige tips en methodieken aangeboden. 

Waar wacht je op? Surf naar www.ontdektechniektalent.be en schrijf jouw klas in voor deze leerrijke ervaring!

Plug-it

sla link op in klembord

Kopieer

Met het project 'Plug-it' lanceren we een nieuwe leerlijn die vertrekt in het kleuteronderwijs en verder loopt tot en met de derde graad van het basisonderwijs.

Plug-it biedt leraren:
• een stimulans om te experimenteren met nieuwe onderwijspraktijken;
• kansen om het leerproces van hun leerlingen in handen te nemen en vakoverstijgend aan de slag te gaan;
• kansen om creatieve en kritische denkvaardigheden te ontwikkelen;
• de mogelijkheid om vertrouwd te geraken met de STEM-filosofie.

Plug-it laat kinderen:
• reeds op jonge leeftijd en op speelse wijze kennismaken met wetenschappen en techniek;
• probleemoplossend denken;
• duurzaam omgaan met materialen, met extra aandacht voor upcycling.

Met het “Plug it”-project schep je mogelijkheden om het ontwerpend leren en het probleemoplossend denken te stimuleren. Bovendien kun je “Plug it” als leermiddel gemakkelijk integreren in andere leergebieden dan wetenschappen en techniek: Mens en Maatschappij, Nederlands, Wiskunde, Lichamelijke Opvoeding, Sociale Vaardigheden en Muzische Vorming.

Smart City 2050

sla link op in klembord

Kopieer

Dankzij project Smart City 2050 slaan we de brug naar de eerste graad van het secundair onderwijs en bieden we een uniek techniekproject dat gebaseerd is op de nieuwe eindtermen technologische competentie en STEM. We dagen de leerlingen uit om de stad van de toekomst verder uit te bouwen en te beheren via informatietechnologie en het 'Internet of Things'.

Op maat van 12- tot 14-jarigen creëren we samen een stad die toekomstgericht denkt om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo besteden we aandacht in het techniekproject aan volgende thema's:

 • Transport => smart mobility
 • Energie => smart energy
 • Constructie => smart building
 • ICT => smart digital communication
 • Biotechniek => smart food chain

Contact

Patrick Malfait
pedagogisch begeleider
   0468 15 35 13
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio