Doelstellingen

Door kinderen uit het (buitengewoon) kleuter- en lager onderwijs reeds op jonge leeftijd op een speelse manier te laten kennismaken met wetenschappen en techniek, schept Ontdek Techniektalent toekomstkansen voor iedereen.

Waar niets mag mislukken, kan niets nieuws ontstaan.
Dat is niet anders tijdens STEM-lessen in het basisonderwijs!

Ontdek Techniektalent is een initiatief van het Flankerend Onderwijsbeleid provincie Limburg, dat tot doel heeft kinderen uit het (buitengewone) kleuter- en lager onderwijs op een speelse manier kennis te laten maken met wetenschappen en techniek en hun talent hiervoor stimuleren.

Het project biedt onder andere vorming, ondersteuning en methodieken aan voor leraren. Met het netwerk bestaande uit de pedagogische begeleiding, de Limburgse hogescholen, de Limburgse nijverheidsscholen en bijna alle (buitengewone) kleuter- en lagere scholen streven we naar het verhogen van de technische geletterdheid van al onze jongeren.

Ontdek Techniektalent streeft volgende doelstellingen na:

 • De drempel naar STEM-richtingen verlagen.
 • Aandacht en ondersteuning bij het realiseren van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen wetenschappen en techniek in het basisonderwijs vertrekkende vanuit een onderzoekende en ontwerpende houding.
 • Jongeren van het basisonderwijs hun interesses en talenten voor wetenschappen en techniek laten ontdekken.

Contact

Patrick Malfait
pedagogisch begeleider
   0468 15 35 13
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio