Materialen

Waar kan je terecht voor materialen?

Een schat aan educatieve materialen en methodieken
Een bron van inspiratie

Het Educatief centrum is een leercentrum binnen het flankerend onderwijsbeleid van de provincie Limburg.

Je kunt er terecht voor educatieve materialen zoals leermiddelen, koffers, spelen en interactieve methodieken. Deze materialen sluiten inhoudelijk aan bij de noden en behoeften binnen het Limburgs onderwijs: klas- en schoolbeleid, mobiliteit en verkeersveiligheid, ouder- en leerlingenparticipatie, personenzorg, sociale vaardigheden, taal in het onderwijs, techniek en wetenschap, welbevinden van kinderen en jongeren, wereldburgerschap ...

Op deze pagina’s kun je een greep uit ons aanbod verkennen:

×
Kijkt als...
Niveau
Regio