Onrust in de getallenfabriek

In basisschool Heilige Familie in Schoten kwam een bijzondere brief toe. De getallen roepen om hulp en daarbij kunnen de leerlingen helpen. Dat is het begin van een Grote Rekendag met de hele school.

Grote rekendag 2023

sla link op in klembord

Kopieer

Startmoment met de hele school

sla link op in klembord

Kopieer

In de dagen voor de rekendag hingen er op verschillende plaatsen op school getallenmannetjes op die om hulp riepen. Niemand wist wat dit te betekenen had. Op de rekendag zelf kwam er eindelijk duidelijkheid. Er was een enveloppe op school aangekomen met het woordje ‘HELP’ op.

De enveloppe werd geopend en de uitleg gegeven. “De getallen uit de getallenfabriek hebben hulp nodig! Ze voelen zich niet zo goed, er zijn er ook al verschillende verdwenen uit de fabriek en willen eigenlijk vooral meer aandacht, net zoals de letters. De letters krijgen veel meer aandacht volgens de getallen. Iedereen leest boeken, leest opdrachten op school, op straat zie je ook overal letters. De getallen willen ook diezelfde aandacht! Er zijn een aantal opdrachten die de kinderen moeten doen om ze een beetje extra aandacht te geven. Hopelijk voelen ze zich dan beter en komen ze terug naar de fabriek.” Gelukkig wilden alle kinderen graag helpen! De opdrachten werden één voor één kort uitgelegd aan de kinderen.

Om de dag actief te starten, was er een eerste gezamenlijke opdracht waarbij alle kinderen van de lagere school, van jong naar oud, op één lange rij moesten gaan staan. Als dat gelukt was, startte de telmarathon en de andere klassikale opdrachten.

Opdrachten in klasverband

sla link op in klembord

Kopieer

Kleuterschool

sla link op in klembord

Kopieer

In de kleuterschool werden er o.a. allerlei rekenactiviteiten georganiseerd in de klas. In de turnzaal was er een getallencircuit opgesteld. Op de speelplaats waren allerlei rekenspelletjes opgehangen die de leerlingen konden spelen met de klas. Elke klas kreeg een stukje muziek waarop ze een dansje moesten verzinnen. Op het einde van de dag moesten ze dit laten zien in een heuse ‘dancebattle’.

Lagere school

sla link op in klembord

Kopieer

In de lagere school was er tussen 9 uur en 12 uur een telmarathon. Op de speelplaats hingen allerlei rekenraadsels die de leerlingen in kleine of grote groep konden oplossen. Er stond ook een grote pot met snoepjes, hierbij moest elk kind schatten hoeveel er in de pot zaten. Er waren allerlei rekenactiviteiten in de klas, een kahoot-quiz en ook de lagere school kreeg per leerjaar een stukje muziek waarop ze op het einde van de dag hun dansje moesten laten zien aan de hele school.

De inspiratie voor de klasactiviteiten werd gehaald uit ‘De 18e grote rekendag van 2020 ‘De getallenfabriek’’.

Slotmoment met de hele school

sla link op in klembord

Kopieer

Op het einde van de dag werd de dancebattle met de hele lagere school uitgevoerd. Alle leerkrachten hadden ‘s morgens een kaartje gekregen met een letter op, wat ze de hele dag zichtbaar moesten aanhangen. Dit was een opdracht voor de leerkrachten….deze moesten ook van jong naar oud gaan staan. Als dit juist was, kon je een zin lezen.

Het aantal snoepjes werd onthuld en alle kinderen kregen een snoepje! De opdrachten waren allemaal gelukt, waardoor de getallen nu met een goed gevoel terug naar de fabriek konden gaan!

Zill-doelen

sla link op in klembord

Kopieer

  • WDlw1: Inzien en vaststellen hoe men wiskunde en logisch denken kan gebruiken om problemen uit het dagelijkse leven op te lossen en daarbij waardering opbrengen voor wiskunde als dimensie van menselijke inventiviteit
  • WDlw3: Wiskundige problemen oplossen in betekenisvolle situaties binnen en buiten de klas en de redeneringen daarbij onderbouwen, vergelijken, bijsturen, weergeven en beoordelen
  • WDlw8: Geloven in de eigen wiskundige bekwaamheid en groeikracht door actief en constructief problemen op te lossen. Inzicht verwerven in het nut van wiskunde in studies en beroepen

Meer lezen?

sla link op in klembord

Kopieer

In Uit het werkveld (katholiekonderwijs.vlaanderen) verscheen eerder praktijkvoorbeeld met een Rekendag over meten en metend rekenen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio