Pedagogische werkgroep

Kleuteronderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Alle informatie over het onderwijs in Oekraïne is terug te vinden op de site van Ministerie van Onderwijs en Wetenschap van Oekraïne

Onderstaande info is een samenvatting van de beschikbare informatie over het kleuteronderwijs in Oekraïne.

Holistisch proces

sla link op in klembord

Kopieer

De voorschoolse educatie is een holistisch proces gericht op:

 • het zorgen voor een algehele ontwikkeling van kleuters in overeenstemming met hun mogelijkheden, neigingen, talenten, individuele, mentale en fysieke kenmerken en culturele behoeften;
 • het vormgeven van de morele normen van kleuters en het opdoen van sociale ervaring door hen

Soorten voorschoolonderwijsinstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

Er zijn verschillende soorten voorschoolse onderwijsinstellingen in Oekraïne die kunnen voldoen aan de individuele behoeften van elk kind en aan de speciale eisen van ouders. Dit verwijst in het bijzonder naar kinderen met speciale behoeften en de garantie van het recht van ouders om een ​​gespecialiseerde of inclusieve instelling voor voorschools onderwijs te kiezen.

Kinderdagverblijf (leeftijd – 1 tot 3 jaar), dat zorgt voor zowel kinderopvang als ontwikkeling en opvoeding van kinderen in overeenstemming met de eisen van het basisonderdeel van de voorschoolse educatie.

Kleuterschool (leeftijd - 1 tot 6 (7) jaar), die zorgt voor kinderopvang, ontwikkeling, opvoeding en training in overeenstemming met de vereisten van de basiscomponent van de voorschoolse educatie.

Compenserende kleuterschool voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften (leeftijd – 2 tot 7 (8) jaar); dergelijke instellingen zijn onderverdeeld in gespecialiseerde en sanatoriumachtige instellingen.

Statistieken en hervorming van het preschoolonderwijssysteem

sla link op in klembord

Kopieer

Volgens gegevens uit mei 2017 ging ongeveer 55 % van de kleuters naar verschillende soorten voorschoolse onderwijsinstellingen in Oekraïne. In absolute cijfers was het aantal van dergelijke kinderen ongeveer 1 300 000.

Ondanks het grote aantal en de verscheidenheid aan soorten voorschoolse onderwijsinstellingen, is de verdeling van plaatsen daarin voor kinderen uit verschillende regio's ongelijk.

In de meeste regio's van Oekraïne is er echter een zeker gebrek aan plaatsen in voorschoolse onderwijsinstellingen.

Ondersteunende websites/tools

sla link op in klembord

Kopieer

 • pryv.it - beter dan 'say hi' voor Oekraïens 
 • Alinea, nu gratis voorleessoftware voor Nederlands-Oekraïens. 
 • Via google translate - camera : werkboeken en schriften vertalen 
 • oudercommunicatie: via 'Gimme' ouders kunnen zelf taal instellen

Overzicht onderwijssysteem

sla link op in klembord

Kopieer

Contact

Katrijn Nys
pedagogisch begeleider
   0478 52 08 62
   Nathalie Vandenameele
   pedagogisch begeleider
     02 507 06 49
     0476 74 74 29
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio