Infrastructuur

De toestroom van extra leerlingen vanuit Oekraïne creëert een tijdelijke behoefte aan extra onderwijshuisvesting.

Wil je als schoolbestuur de capaciteit van je school of vestigingsplaats tijdelijk uitbreiden voor de opvang van deze extra leerlingen, dan kun je een subsidieaanvraag indienen voor de huur van bestaande gebouwen en/of tijdelijke modulaire units. Deze tijdelijke schoolinfrastructuur wordt aan 100 % gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

De tijdelijke onderwijshuisvesting is enkel bedoeld voor de opvang van minderjarigen in het onderwijs. Je kunt een subsidieaanvraag indienen op voorwaarde dat het gaat om:

 • de huur van een bestaand gebouw dat de afgelopen 3 jaar niet werd ingezet voor onderwijsdoeleinden in het basis- en/of secundair onderwijs. Tevens moeten alle terugbetalingen gebeurd zijn als terugvorderingen van toepassing zijn;
 • de huur, de plaatsing en andere kosten van tijdelijke modulaire units;
 • bestaande, nieuwe of tijdelijke vestigingsplaatsen;
 • een termijn van huurovereenkomst van minimaal 3 maanden tot maximaal 2 jaar. In functie van de nood kan een verlenging toegezegd worden voor een extra termijn van maximaal 2 jaar.

Word je subsidieaanvraag goedgekeurd, dan worden alle kosten van de tijdelijke onderwijshuisvesting volledig gesubsidieerd mits volgende maximumbedragen:

 • voor de huur van een bestaand gebouw geldt een maximale aanvangshuur van 118 euro per m² bruto oppervlakte per jaar;
 • voor de huur van tijdelijke modulaire units geldt een maximale aanvangshuur van 370 euro per m² bruto oppervlakte per jaar;
 • voor de inrichting van een bestaand gebouw en van tijdelijke modulaire units geldt een maximale eenmalige subsidie van 44 euro per m² bruto oppervlakte;
 • voor de eenmalige kosten van nutsvoorzieningen, funderingen en beperkte omgevingsaanleg van de tijdelijke modulaire units geldt een maximale eenmalige subsidie van 160 euro per m² bruto oppervlakte van de onderwijshuisvesting.

Afwijkingen op deze maximumbedragen kunnen toegekend worden na goedkeuring door de Raad van Bestuur van AGION op basis van een gemotiveerd verslag waarin je als schoolbestuur correct, concreet en objectief de uitzonderlijke omstandigheden van je tijdelijke onderwijshuisvesting onderbouwt.

AGION kan enkel subsidies toekennen aan schoolbesturen waarvan de projecten beantwoorden aan de Fysische norm, vermeld in artikel 7 tot en met 30, van het zogenaamde Normenbesluit.

De aanvraagformulieren voor subsidies, alsook een voorbeeldbestek voor de huur van tijdelijke modulaire units, vind je op de website van AGION.

Je mailt het aanvraagformulier naar oekraine@agion.be

Aanvullende informatie vind je via Agentschap Onderwijs en Vorming

Bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen kun je hiervoor terecht bij Ann Cautreels en Dirk Vanstappen.

Contact

Ann Cautreels
stafmedewerker
   02 529 04 04
   Dirk Vanstappen
   directeur
     0497 42 43 58
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio