Tony Meersman

Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en hun de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt daarbij.

We interviewen elke maand een leraar binnen onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding. Deze maand laten we Tony Meersman, leerlingenbegeleider in VABI Roeselare, aan het woord.

Hoe heb je met de pedagogische begeleiding kennisgemaakt?

sla link op in klembord

Kopieer

Een 25-tal jaar geleden vroeg mijn toenmalige directeur of ik onze scholengemeenschap wilde vertegenwoordigen in de werkgroep ondersteunend personeel. Die werkgroep bleek te bestaan uit een vertegenwoordiger van iedere streek uit West-Vlaanderen. Later was het streefdoel altijd één vertegenwoordiger per scholengemeenschap. In die werkgroep ondersteunend personeel werd er ongeveer om de drie maanden van gedachten gewisseld over het werk van de opvoeder op een school.

In die beginjaren verzorgden we zelf de jaarlijkse studienamiddagen, specifiek gericht op het werk van het ondersteunend personeel. Ook toen al gingen we met leden uit de werkgroep naar de derdejaarsstudenten van de lerarenopleiding om te vertellen hoe het werk van iemand van het ondersteunend personeel eruit kan zien. Dat is tot op heden altijd een interactieve halve dag.

De werkgroep heeft altijd bestaan uit een combinatie van directeurs, opvoeders, leerlingenbegeleiders, administratief personeel, internaatsbeheerders uit alle niveaus van het secundair onderwijs. Die combinatie werkt altijd zeer verrijkend.

Ondertussen zijn onze activiteiten verder gegroeid tot een jaarlijkse dag van de opvoeder in samenwerking met Eekhout Academy op basis van de voorstellen vanuit onze groep, de tweejaarlijkse verkiezing van opvoedersteam van het jaar (gestart met ‘de opvoeder van het jaar’), een verwennamiddag voor alle opvoeders (georganiseerd door de werkgroep met steun van de pedagogische begeleiding), een jaarlijkse studienamiddag voor het administratief personeel, een Facebookpagina …

De vergaderingen worden altijd zorgvuldig voorbereid en begeleid door onze voorzitter en onze afgevaardigde van de pedagogische begeleiding. Wij hebben de luxe dat onze schoolbegeleider halftijds pedagogisch begeleider is voor het ondersteunend personeel en dus ook onder andere de stuwende kracht is van onze werkgroep.

Voor welke specifieke zaken deed jij daarnaast een beroep op de pedagogische begeleiding?

sla link op in klembord

Kopieer

Los van de werkgroep deden we met onze school ook al een beroep op onze pedagogisch begeleider om het kwaliteitsonderzoek van ons opvoedersteam uit te voeren. Daarvoor is hij een aantal keer langsgekomen om ons daarin te begeleiden. Daarbij lichtte hij in eerste instantie de zes omschrijvingen van de opvoeder concreter toe. Met ons team hebben we dan de bijhorende vragen besproken voor onze school, om er in een verder stadium een tweetal uit te werken. Iedere keer met de “Waarom? Wat? Hoe? Wanneer? Wie? Waarvoor?-vragen” in ons achterhoofd. De ondersteuning bij ons kwaliteitsonderzoek was méér dan waardevol. Zo hebben we het zeer gestructureerd kunnen aanpakken. Eerst prioriteiten leggen, dan die goed uitwerken.

Hoe deel je je ervaringen met de collega’s?

sla link op in klembord

Kopieer

Al onze opvoeders waren van meet af aan geabonneerd op de nieuwsbrief van de pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen. De nieuwsbrief ‘peper en zout’ was een nieuwsbrief gemaakt door onze pedagogisch begeleider in samenspraak met de werkgroep en specifiek voor het ondersteunend personeel. Die nieuwsbrief is ondertussen vervangen door een Facebookpagina.

In onze wekelijkse opvoedersvergaderingen worden ook nieuwtjes, weetjes, interessante links, mogelijke bijscholingen of infomomenten vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen meegegeven.

Wat is het effect van de begeleiding op jou en je collega’s?

sla link op in klembord

Kopieer

Ik ben ervan overtuigd dat de ondersteuning en de vorming die we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen krijgen ons sterker maken en ik denk dat ik ook voor mijn collega’s mag spreken. Het heeft er bovendien voor gezorgd dat we ook veel informele contacten hebben kunnen leggen met collega’s van andere scholen. Zo wordt er vlug eens de telefoon genomen of een mailtje gestuurd naar die collega’s als we vast zitten, of eens willen aftoetsen hoe bepaalde zaken in een andere school worden aangepakt. Dat kan gaan over straffen en belonen, maar evengoed over hoe zij omgaan met leerlingen met adhd of andere zorgvragen.

Dat wij als team nadenken over onze manier van werken en dit proberen te verbeteren of te verdiepen, heeft een invloed op ons werk met de leerlingen. Uiteindelijk moeten onze leerlingen er goed bij varen.

Hoe ga je de resultaten opvolgen?

sla link op in klembord

Kopieer

Doordat we sowieso wekelijks met het opvoedersteam samenzitten, wordt er bij ons veel geëvalueerd en aangepast. We hebben ook de gewoonte om vlug te informeren bij collega’s en externe hulp in te roepen.

Ook zitten we iedere dag zowel ’s morgens als ’s avonds een 15-tal minuten samen om koffie te drinken. Dat is een informeel moment, maar tijdens die momenten bespreken we zeer veel dingen en maken we afspraken.

Verwante artikels

×
Kijkt als...
Niveau
Regio