Sarah Vriens en Toon Hermans

Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt hen daarbij.

We interviewen elke maand een lid van onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding. Deze maand laten we Sarah Vriens en Toon Hermans, beiden algemeen directeur van Technicum Noord-Antwerpen, aan het woord.

Waarom deden jullie een beroep op de pedagogische begeleiding?

sla link op in klembord

Kopieer

We werken al jaren samen met de pedagogische begeleiding. Na een negatieve doorlichting drie jaar geleden, werd deze samenwerking intenser om samen met de collega’s te werken aan het verbeterplan. De vakbegeleiders ondersteunden de vakgroepen in het projectmatig werken en een transparante en valide evaluatie. de schoolbegeleider ondersteunde de directie in het werken aan interne kwaliteitszorg en vakoverschrijdende eindtermen. De pedagogische begeleiders ondersteunden ook andere werkgroepen, zoals het GOK-team, om bijvoorbeeld de klassenraden efficiënter te organiseren en de taalondersteuning op school verder te ontwikkelen.

Op welke manier worden de bevindingen gedeeld met de collega’s?

sla link op in klembord

Kopieer

We organiseerden tijdens deze periode een pedagogische studiedag rond leerbegeleiding, waarbij verschillende aspecten van het verbeterplan aan bod kwamen. Deze pedagogische studiedag werd georganiseerd door de pedagogische begeleiding en enkele leraren van onze school. Zo konden we alle leraren gelijktijdig informeren en maakten we schoolbrede afspraken.

Tijdens personeelsvergaderingen informeerden we collega’s over de verschillende initiatieven uit het verbeterplan. Ook tijdens formele en informele overlegmomenten met directies van andere scholen werden de goede praktijken gedeeld.

Hoe heeft de pedagogische begeleiding geholpen bij de werking van je school?

sla link op in klembord

Kopieer

Zoals gezegd was de begeleiding op diverse manieren betrokken. Naast vakbegeleiders waren ook begeleiders actief om werkgroepen te ondersteunen en ondersteunde de schoolbegeleider onder andere de directie. Zo werd de werking van de stuurgroep bijgestuurd, waardoor de communicatie tussen leraren en directie verbeterde, en werden personeelsvergaderingen actieve vergaderingen waarbij alle collega’s betrokken werden bij de besluitvorming. Ook werden verschillende visieteksten geschreven of herwerkt onder begeleiding van de schoolbegeleider.

Wat is het effect van de begeleiding op je medewerkers?

sla link op in klembord

Kopieer

Onze collega’s zijn op een zeer constructieve manier aan de slag gegaan met het verbeterplan. Ze hebben allemaal hard gewerkt, met de steun van de pedagogische begeleiding. De inzet van de vakgroepen zorgde er bijvoorbeeld voor dat er prachtige projectbundels werden ontworpen, waardoor leerlingen geïntegreerd projectmatig werken en hierdoor zelfstandiger en op eigen tempo de theorie onmiddellijk in de praktijk toepassen.

Dankzij het harde werk van iedereen behaalden we een zeer gunstige herdoorlichting, waarop zowel de collega’s als de begeleiders trots mogen zijn.

Hoe gaan jullie de resultaten opvolgen?

sla link op in klembord

Kopieer

Na de gunstige herdoorlichting is het belangrijk dat we blijven werken aan de actiepunten, en dat we de ontwikkelde processen blijven evalueren en indien nodig bijsturen. Ook moeten we nog enkele actiepunten verder ontwikkelen. Zo starten we dit jaar met een doelstellingenrapport voor de praktijkvakken om onder andere een meer nauwkeurige en duidelijke evaluatie te bereiken. Ook de pedagogische begeleiding zal zowel de leraren als de directie hierbij verder ondersteunen.

Verwante artikels

×
Kijkt als...
Niveau
Regio