Kristof Benoot

Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt daarbij.

We interviewen elke maand een lid van onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding. Deze maand laten we Kristof Benoot, directeur van Vrije Basisschool Sint-Pieter in Oostkamp, aan het woord.

Waarom deden jullie een beroep op de pedagogische begeleiding?

sla link op in klembord

Kopieer

Dit schooljaar schreven heel wat anderstalige nieuwkomers zich in op school. Bij heel wat collega’s zorgde dit voor stress, omdat we niet goed wisten wat te verwachten. Wij deden beroep op de pedagogische begeleiding omdat zij ons met hun expertise verder kunnen begeleiden en vragen vanuit het team beantwoorden.

Ik vind het belangrijk dat we bij zulke momenten op die mensen een beroep kunnen doen. Heel vaak verwacht men dat een directeur of beleidsmedewerker van alle thema’s een uitgebreide kennis heeft. Dit is uiteraard niet mogelijk. Onze pedagogisch begeleidster kwam een uurtje input geven over onderwijs anderstalige nieuwkomers (OAN). Vooraf verzamelden we ook al vragen om ervoor te zorgen dat iedereen met heel wat nuttige info terug naar de klas kon trekken.

Hoe zijn jullie concreet te werk gegaan?

sla link op in klembord

Kopieer

Binnen de scholengemeenschap kiezen we elk jaar een gemeenschappelijke prioriteit. Dit schooljaar is dit ‘taalontwikkeling’. We organiseren een pedagogische werkdag met alle acht scholen en doen daarbij ook een beroep op de expertise van de pedagogische begeleiding. In alle scholen gaven we een pedagogische werkdag over het thema ‘begrijpend lezen en luisteren’. Aansluitend volgt in alle klassen, van kleuter tot zesde leerjaar, een klasbezoek met de input van de pedagogische werkdag als focus.

Ondertussen zijn alle bezoeken achter de rug en zag ik heel veel mooie zaken. De verscheidenheid waarmee leerkrachten eenzelfde focus toch een andere invulling geven was opmerkelijk en het is ook mooi om te zien hoe je als leraar met eenzelfde les volledig anders aan de slag kunt gaan. Op de pedagogische werkdag met de scholengemeenschap is het de bedoeling om per leeftijdsgroep een delend moment te voorzien. We gaan ook talige arrangementen uitwerken met collega’s uit andere scholen. Zo werken we allemaal vanuit de jeugdboekenmaand, maar per leeftijdsgroep krijgt men andere focusdoelen. Bij het arrangement wordt ook gekeken welke ervaringskans het best wordt gebruikt als motor om tot leren te komen.

Wij vinden het als directieteam van de scholengemeenschap belangrijk dat de leraren naar huis gaan met bruikbaar materiaal. De begeleiders zijn die dag ook aanwezig en helpen mee met het zoeken naar antwoorden of het geven van input en feedback.

Op welke manier delen collega’s de bevindingen met elkaar?

sla link op in klembord

Kopieer

Dit schooljaar worden de uren OAN verdeeld over twee collega’s. Een kleuterjuf en leraar lager onderwijs vullen elkaar aan en bouwen een intensieve OAN-werking uit. Vaak zien ze door hun opleiding dingen op een andere manier wat de samenwerking veel sterker maakt.

Hoe heeft de pedagogische begeleiding geholpen bij jouw aanpak op school?

sla link op in klembord

Kopieer

Door in te gaan op vragen die leven op de klasvloer, zorgt de pedagogische begeleiding ervoor dat de input die we krijgen zeer bruikbaar is. Heel wat leraar hebben nog een verkeerd beeld van de pedagogische begeleiding en zien hen vaak als ‘controleurs’. Door regelmatig op de klasvloer te komen, hebben mijn teamleden een goede band met de pedagogisch begeleidster en weten ze dat ze bij haar terecht kunnen. Dat zorgt voor een aangename werksfeer.

De tips die we hebben gekregen tijdens de uiteenzetting heeft de beleidsmedewerker verwerkt in een plan anderstaligen.

Wat is het effect van de begeleiding op jou en je medewerkers?

sla link op in klembord

Kopieer

We staan nu veel meer stil bij wat we doen voor onze anderstaligen. Het doelgericht werken staat veel meer voorop en we hebben geleerd dat we de kinderen tijd moeten geven. Brieven naar ouders worden sindsdien zowel in het Nederlands als in de thuistaal meegegeven. We merken dat dit de betrokkenheid van die ouders verhoogt.

Hoe gaan jullie de resultaten opvolgen?

sla link op in klembord

Kopieer

Het uitgewerkte arrangement wordt uitgeprobeerd en binnen de school in team geëvalueerd. De sterktes en moeilijkheden worden dan in kaart gebracht. Het is de bedoeling dat leraren zich bewust worden dat begrijpend lezen meer is dan lezen. Uiteraard is het ook de bedoeling dat we in de toekomst de resultaten van de gevalideerde toetsen blijven analyseren om te zien of er effecten zijn op het begrijpend lezen van onze leerlingen. Zeker ook in combinatie met de introductie van een nieuwe taalmethode lijkt me dat zeer zinvol. Kwaliteit kan hier zeker gemeten worden.

Verwante artikels

×
Kijkt als...
Niveau
Regio