Karin Van Looy

Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en hun de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt daarbij.

We interviewen elke maand een leraar binnen onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding. Deze maand laten we Karin Van Looy, kleuterleidster in basisschool Domino in Antwerpen, aan het woord.

Waarom deed jij een beroep op de pedagogische begeleiding?

sla link op in klembord

Kopieer

Toen het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) er kwam, merkten we binnen ons kleuterteam dat we nood hadden aan duiding, uitleg en ondersteuning bij het gebruik van dat leerplan. Tegelijkertijd waren we bij ons op school ook al een aantal jaar bezig met het bijsturen en vernieuwen van ons kindvolgsysteem. Doordat we ons – met de ondersteuning van onze begeleider – in het nieuwe leerplan verdiepten en het onze dagelijkse werking stilaan veranderde, kwam er ook de vraag om een kindvolgsysteem op te bouwen vertrekkende vanuit Zill. We onderzochten wat er op de markt beschikbaar was en dat bleek niet voldoende. Daarom klopten we  met onze vraag bij de pedagogische begeleiding aan. Onze begeleider had ons al goed op weg gezet met Zill en nu wilden we verder werken rond het kindvolgsysteem. Het was dus op zich een uitbreiding van onze eerdere samenwerking.

Welke concrete dingen heb je geleerd?

sla link op in klembord

Kopieer

Het leerplan zit steeds meer in onze vingers. Onze kijk op de ontwikkeling van onze kleuters werd veel ruimer en we konden daardoor veel gerichter naar leerwinst kijken. In ons vorige kindvolgsysteem hadden we veel meer testsituaties en werd er zeer gedetailleerd gekeken naar de prestaties van leerlingen, waardoor het ruime beeld over hun ontwikkeling soms verloren ging.

We gaan nu voor een kindsupportsysteem. Het Zill-leerplan geeft kinderen meer ruimte om doelen te behalen. Het vorige leerplan was sterk afgelijnd per leeftijd en hield geen of weinig rekening met de eigenheid van elk kind. We kijken nu met een ruimere blik. KISS was daarmee geboren. We hebben nu een systeem waarbij we gestructureerd de beginsituatie van elke kleuter kunnen vastleggen en van daaruit kunnen we verder bijsturen, observeren, remediëren … We kunnen veel gerichter inspelen op de noden die er zijn. KISS is echt ontstaan vanuit Zill.

Hoe deel je je ervaringen met de collega's?

sla link op in klembord

Kopieer

We hebben een werkgroep opgericht rond het verdiepen van KISS. Door het grote enthousiasme van ons kleuterteam zit intussen eigenlijk iedereen in die werkgroep. Er zijn regelmatig vergaderingen waarop Anne, onze pedagogisch begeleider, aansluit en ook onze pedagogische studiedagen staan volledig in het teken van Zill en KISS. Intussen is het echt iets van ons team geworden. We kunnen daarbij ook rekenen op hulp van buitenaf! Zo heeft de echtgenote van onze turnleraar het systeem volledig gedigitaliseerd. Nu werken we nog aan een manier om KISS in ons zorgsysteem Bingel te kunnen invoeren.

Wat is het effect van de pedagogische begeleiding op jou en je collega’s?

sla link op in klembord

Kopieer

Het is ontzettend fijn om als team begeleid te worden door iemand die zelf zeer enthousiast en bekwaam is. We merken dat we daardoor zelf steeds opgeladen zijn na een overleg en dat ons team nadien bruist van de energie en de ideeën. Doordat Anne zelf het leerplan door en door kent, kan ze dat ook op een heel duidelijke manier overbrengen, waardoor wij als team ‘rijker’ worden.

Hoe ga je de resultaten opvolgen?

sla link op in klembord

Kopieer

We gaan blijven overleggen, uitproberen en bijsturen. Nu testen we KISS in de praktijk uit en ook daarin zullen we de sterke kanten en de valkuilen ontdekken. We hopen nog een hele tijd te mogen samenwerken met Anne en het team van de pedagogische begeleiding.

Verwante artikels

×
Kijkt als...
Niveau
Regio