Katty Van Camp en Eddy Van Baelen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.

In het kader van de nakende schaalvergroting in het volwassenenonderwijs, laten we deze maand Katty Van Camp en Eddy Van Baelen aan het woord. Katty is momenteel directeur van CVO VSPW-Mol en wordt algemeen directeur HIK Volwassenenonderwijs vanaf 1 september 2019. Eddy is voorzitter van de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs voor Volwassenen en VSPW en blijft ook voorzitter na de fusie.

Wat drijft jullie in jullie opdracht als directeur en bestuurder?

sla link op in klembord

Kopieer

We vinden het belangrijk om in verbinding te staan met onze medewerkers, de cursisten, het bestuur en de externe actoren die belangrijk zijn voor het centrum. Het is zo fijn om de mensen rondom jou te zien groeien en hen in dit proces te mogen coachen.

Het geeft je vleugels als je cursisten, de ene met een grotere rugzak, de andere met een kleinere, ziet starten en hen doorheen hun opleiding ziet evolueren tot evenwichtige mensen en goede arbeidskrachten. Als die cursisten hun weg vinden in de maatschappij, hebben we als team en als centrum fantastisch werk geleverd. 

Wat betekent Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor jullie?

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is een netwerkorganisatie met een duidelijke visie en missie. Ze helpt ons om de waarden van de katholieke dialoogschool mee uit te dragen. We kunnen op hen rekenen als het gaat om ondersteuning op verschillende domeinen. Denk maar aan lerende netwerken, het curriculum voor het opmaken van opleidingsprofielen, pedagogische begeleiding, bestuurszaken, personeelsmaterie …

Hoe kunnen we samen bouwen aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen?

sla link op in klembord

Kopieer

In tijden van vermarkting is het belangrijk om de juiste focus te houden en vooral een warm hart te hebben voor kwetsbare mensen in onze maatschappij.  Het volwassenenonderwijs speelt een belangrijke rol in het bereiken van kansengroepen, in het op maat werken, in inclusie … Kortom, in het ontwikkelen van talenten van élke volwassene. We zijn daarom een partner in het levenslang en levensbreed leren. Door deze focus bouwen we als volwassenenonderwijs mee aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Waarom zijn jullie centra katholieke dialoogscholen?

sla link op in klembord

Kopieer

Ons centrum stelt zich open voor elke volwassene die vorming zoekt. We proberen in te spelen op ieders talent, rekening houdend met de behoeften van cursisten en de maatschappij. Werken op maat, modulair werken, erkenning van competenties, inzetten op trajectbegeleiding, leerondersteuning … Het zijn allemaal zaken die we inzetten om hun kansen op slagen te vergroten en om onze cursisten sterker te maken als mens en als werkkracht.

Dat uit zich bijvoorbeeld in de manier waarop we de cursussen organiseren. We werken niet in lineaire jaarsystemen, maar modulair. Zo richten we sommige cursussen per acht weken in, wat voor een vlottere instap en meer succeservaringen zorgt.

We werken competentiegericht en praktijkgericht, zodat we de leerstof samen kunnen opbouwen.  Zo streven we naar een zorgzame school waar alle cursisten en personeelsleden zich welkom voelen. We proberen mensen met elkaar te verbinden door in een open sfeer van elkaar te leren en met elkaar te communiceren.

Wat betekent de schaalvergroting voor jullie centra?

sla link op in klembord

Kopieer

Door de schaalvergroting kunnen we het volwassenenonderwijs beter op de kaart zetten in onze Kempische regio. Wij willen graag een cruciale partner zijn voor het levenslang en levensbreed leren. Op die manier hebben we meer slagkracht en kunnen we onze cursisten een ruime waaier aan opleidingen aanbieden.

We hebben meer middelen om nog meer op maat van onze cursisten te gaan werken en om op een professionele manier ons centrum te organiseren. Schaalvergroting biedt ons meer opportuniteiten om ons verder te professionaliseren en diverse expertises op te bouwen, zoals contractbeheer of ICT.

Wat maakt jullie trots op jullie centra?

sla link op in klembord

Kopieer

Op 1 september 2019 zullen vier centra voor volwassenenonderwijs een nieuw groot centrum vormen, en dus is schaalvergroting momenteel voor ons ook hard werken. We zijn enorm trots op ons team van medewerkers die heel gedreven zijn en die momenteel allemaal twee jobs doen. Ze zetten zich niet alleen in voor de cursisten die nu opleidingen volgen, maar ze bereiden ook alles voor zodat het nieuwe centrum volgend schooljaar goed kan starten. Dit vraagt zeer veel extra overleg, extra werk, maar de ambitie om er iets goeds van te maken is er zeker.

Ons congres op 22 januari 2019 was getiteld ‘Genereus ambitieus’. Wat betekent dit voor jou en jouw centra?

sla link op in klembord

Kopieer

We geven onze cursisten kansen tot een kwaliteitsvolle vorming, op maat en volgens ieders behoefte. De behoeften van de cursisten zijn heel divers. Sommigen willen een diplomagerichte opleiding en een arbeidsmarktgerichte vorming, anderen willen hun competenties verfijnen in het kader van levensbreed en levenslang leren. Dat vergt voor iedereen maatwerk en inzet van enthousiaste en gedreven leraren.

Verwante artikels

×
Kijkt als...
Niveau
Regio