Janien De Pauw

Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt hen daarbij.

We interviewen elke maand een lid van onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding. Deze maand laten we Janien De Pauw, directeur van Buitengewoon Lager Onderwijs Hartencollege in Ninove, aan het woord.

Waarom deden jullie een beroep op de pedagogische begeleiding?

sla link op in klembord

Kopieer

Als buitengewone school type Basisaanbod worden we begeleid in het traject rond handelingsplanning. Dat betekent dat we vanuit de beginsituatie van onze leerlingen starten, daar onze ontwikkelingsdoelen op enten, onze didactiek en methodieken uitwerken en er onze evaluatie op aanpassen. We maken dankbaar gebruik van nascholingen, pedagogische studiedagen, intervisies … die de pedagogisch begeleiding organiseert of ondersteunt.

De stad Ninove is de laatste jaren geëvolueerd van een multiculturele naar een superdiverse stad. Die specifieke context weerspiegelt zich ook in onze school. Heel wat leerlingen leven in kansarmoede, zijn meertalig, hebben complexe thuissituaties en een ontwikkelingsachterstand. De praktijkonderzoeken (PGO) vanuit de pedagogische begeleiding dagen ons uit om daarmee verder aan de slag te gaan.

Op welke manier worden de bevindingen gedeeld met de collega’s?

sla link op in klembord

Kopieer

Tijdens de directievergaderingen delen we heel wat informatie en kennis. De PGO’s en de intervisies zijn een lerend netwerk waar we heel wat expertise kunnen delen. We kijken hier ook ‘over het muurtje’.

De pedagogische begeleiding ondersteunt de co-creatie met het team. We worden begeleid bij het introduceren van onderwijsvernieuwingen: M-decreet, co-teaching, van type1 naar basisaanbod … Vanuit de problematiek van moeilijk gedrag ging het team aan de slag met Nieuwe Autoriteit. We pasten onze afspraken aan en vormen een steunnetwerk voor elkaar.

Hoe heeft de pedagogische begeleiding geholpen bij de werking van je directie?

sla link op in klembord

Kopieer

Als beginnende directeur heb ik veel steun gehad aan de pedagogische begeleiding. Ze hebben mij goed op weg geholpen. De begeleiders kwamen op regelmatige basis langs, ik heb dat heel erg geapprecieerd.

Ik ben gestart in het midden van het schooljaar, ik kende de school niet. Dat was helemaal niet eenvoudig. De pedagogisch begeleider kwam, vraaggestuurd, op regelmatige basis langs. Ik kreeg antwoorden op al mijn vragen. Ze hebben mij aangemoedigd en ze geloofden in mij. De pedagogische begeleiding heeft ervoor gezorgd dat ik gegroeid ben in mijn functie en er vandaag nog altijd ben.

Wat is het effect van de pedagogische begeleiding op jou en je medewerkers?

sla link op in klembord

Kopieer

De pedagogische begeleiding kent de school en heeft een duidelijk helikopterzicht. Ze helpt ons om te reflecteren en noden en prioriteiten te bepalen. Ze stimuleert onze school om grondig na te denken over onze eigen werking: voor handelingsplanning gaan we met het hele team dieper in op de verschillende fasen van handelingsplanning, op niveau van schoolwerkplan, groepswerkplan en individueel handelingsplan.

Hoe gaan jullie de resultaten opvolgen?

sla link op in klembord

Kopieer

We verbeteren onze onderwijskwaliteit door een  jaarlijkse zelfevaluatie. We toetsen de kwaliteit af aan de hand van de pijlers van beleidsvoerend vermogen, die we kennen via de pedagogische begeleiding. We stellen onze werking in vraag, borgen wat goed loopt, evalueren en sturen bij waar nodig.

Verwante artikels

×
Kijkt als...
Niveau
Regio