Hans Vanhulle

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verenigt katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en een universiteit. We zijn een grote netwerkorganisatie: meer dan 1 op de 7 Vlamingen leert of werkt immers in het katholiek onderwijs. In deze rubriek brengen we dat netwerk in beeld. We interviewen elke maand een lid van onze organisatie om te weten te komen wat haar/hem drijft en wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor haar/hem betekent.

Deze maand laten we Hans Vanhulle aan het woord. Hans is algemeen directeur van vzw Óscar Romeroscholen.

Wat drijft je in je opdracht als bestuurder/directeur?

sla link op in klembord

Kopieer

Ik ben met een hart voor leerlingen in het onderwijs begonnen en dat blijft nog altijd het leidmotief in mijn opdracht als algemeen directeur: een leer- en leefomgeving faciliteren waarin de leerling centraal staat en zich welkom voelt.  Ik voel mij goed als leidinggevende in een collectief organisatiemodel waarin mensen het beste uit zichzelf en anderen naar boven halen vanuit een wederzijds respect en competenties die op elkaar aansluiten.

Wat betekent Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor jou?

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen staat voor verbinding en voor identiteit.We zijn in onze scholen werkzaam vanuit een bepaalde achtergrond, een bepaalde vorming en opvoeding. De ledenvereniging helpt ons onze katholieke inspiratiebron te borgen en coacht ons als schoolleiders.Vanuit haar netwerkfunctie voelen wij ons verbonden met andere scholen die vanuit dezelfde inspiratiebron kwaliteitsvol onderwijs willen aanbieden.

Hoe kunnen we samen bouwen aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen?

sla link op in klembord

Kopieer

Ik denk dat we meer moeten inzetten op samenwerken en minder op het concurrentiemodel van de tweede helft van de vorige eeuw. Instaan voor de gezamenlijke organisatie van katholiek onderwijs in een regio lijkt een evidentie, maar is dat nog steeds niet.

Waarom is jouw school een katholieke dialoogschool?   

sla link op in klembord

Kopieer

Bij het veranderingsproces gedurende het voorbije decennium hebben we gekozen voor een recontextualisering: de figuur van Óscar Romero is een dankbare inspiratiebron om ons verbindend verhaal van kansrijk onderwijs een betekenisvolle invulling te geven.

In de eerste graad van het secundair onderwijs zitten alle leerlingen bijvoorbeeld op dezelfde campus, waardoor de populatie heel divers is. Dat geeft zeker een aantal samenlevingsuitdagingen, maar in de confrontatie met die diversiteit zetten we vanuit onze overtuiging en inspiratie radicaal in op verbinding en wederzijds respect.

Hoe maakt je bestuur werk van bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting?

sla link op in klembord

Kopieer

Mijn bestuur was een “early adopter” in het BOS-verhaal: het Óscar Romerocollege is het resultaat van een lokaal transitietraject van vijf traditionele aso-tso/bso-scholen in een campusschool met een gemeenschappelijke eerstegraadschool en domeinscholen in de bovenbouw. Op bestuurlijk niveau staat de vzw Óscar Romeroscholen ook voor veertien basisscholen uit de regio Dendermonde – Berlare – Lebbeke, die volop synergieën aan het opzetten zijn en leren van elkaars sterke punten.

Wat maakt je trots op jouw school/scholen?

sla link op in klembord

Kopieer

Zoals enkele andere projecten in Vlaanderen pionieren we in het secundair met een gedurfd innovatief verhaal en hebben we ons in een mum van tijd als ’sterk merk’ kunnen profileren. “Óscar Romero” heeft heel snel de bekende oude schoolnamen doen vergeten en een nieuwe merkidentiteit lokaal en regionaal op de kaart gezet. In combinatie met een sterk inhoudelijk verhaal van een uitdaging op maat van elke leerling en het doorbreken van de traditionele structuren en onderwijsvormen (“iedereen college”), denken we zinvol bij te dragen aan een modernisering van het secundair onderwijs. Daar zijn we allen samen behoorlijk trots op.

Ons congres op 22 januari 2019 was getiteld ‘Genereus ambitieus’. Wat betekent dit voor jou en jouw scholen?

sla link op in klembord

Kopieer

Onze generositeit vertaalt zich in een herdacht organisatiemodel waarbij de oude schoolstructuren op de schop gegooid werden, maar dezelfde kwaliteitsambities garant blijven staan. Via een goede vorming en opleiding met optimale kansen voor elke individuele leerling en een structureel opvangnet voor jongeren die uit de boot dreigen te vallen, werken we aan die kwaliteit. We doen dat vanuit een grote overtuiging dat de leraar en de school samen het verschil maken in het vormingsproces van elke dag in een genadige leefwereld. Dat vergt een engagement van onze leraren en een fundamenteel geloof in de hoop dat wij samen dat verschil kunnen betekenen voor de jongeren die ons worden toevertrouwd.

Verwante artikels

×
Kijkt als...
Niveau
Regio