Annelies Sergooris

Scholen, centra, academies en internaten geven dagelijks het beste van zichzelf om hun lerenden breed te vormen en hun de beste onderwijskwaliteit te bieden. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt daarbij.

We interviewen elke maand een leraar binnen onze organisatie over zijn of haar ervaringen met de pedagogische begeleiding. Deze maand laten we Annelies Sergooris, zorgcoördinator in Vrije Basisschool Welle, aan het woord.

Waarom deed jij een beroep op de pedagogische begeleiding?

sla link op in klembord

Kopieer

Aangezien ik al meer dan 15 jaar zorgcoördinator ben, ken ik onze pedagogisch begeleider al een hele tijd. We hebben in al die jaren een mooie, nauwe samenwerking opgebouwd. Zij kent mijn manier van werken goed en ik kan met vragen, bezorgdheden of opmerkingen altijd bij haar terecht.

Enkele jaren geleden namen we met een kernteam van de kleuterschool deel aan het begeleidingsaanbod ‘Procesgericht volgen van kleuters’. We doorliepen een volledig traject, ondersteund door de pedagogische begeleiding. Met het kernteam én de pedagogisch begeleider maakten we van ons kleutervolgsysteem een schooleigen volgsysteem. We streven met dit groeigericht en gefaseerd volgsysteem de zone van de naaste ontwikkeling na van élke kleuter. Op die manier komen we tot doelgerichte acties op leerling- en/of klasniveau, zowel voor zwakke kleuters als voor kleuters die al verder staan in hun ontwikkeling en uitdaging nodig hebben. Als meerdere kleuters uitvallen voor rekentaal bij wiskundig denken, dan stellen we dit doel voorop en werken we er een periode intensief aan. Een kleuter die al kan lezen, zullen we de nodige uitdaging bieden zodat zijn zone van de naaste ontwikkeling wordt nagestreefd. Evengoed kan het gaan om een doelgerichte actie rond samenwerken, individueel of op klasniveau.

Drie jaar geleden startte ik met de opleiding ‘Schoolontwikkeling’ aan de Odisee hogeschool in Brussel. Daar leerde ik me te verdiepen in wetenschappelijk onderzoek, zodat we nieuwe ontwikkelingen op school degelijk kunnen onderbouwen. Voor mijn praktijkonderzoek focuste ik me op het groeigericht kijken naar leerlingen van de lagere school binnen de persoonsgebonden ontwikkeling. Ik kwam tot een groeiboekje waarbij de zone van de naaste ontwikkeling van de leerlingen in de lagere school wordt nagestreefd, waar de werking van de kleuterschool en het procesmatige en groeigerichte aspect wordt doorgetrokken naar de lagere school, waar we nog beter kunnen tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van elke leerling én waar leerlingen verder worden gebracht in hun persoonsgebonden ontwikkeling. Vorig schooljaar kreeg ik van de pedagogische begeleiding de kans om deel te nemen aan de professionele leergemeenschap ‘Ploetergroep - procesgericht volgen van het jonge kind - lagere school’. Die kans heb ik dan ook met beide handen gegrepen. De combinatie van mijn studie Schoolontwikkeling en mijn deelname aan de professionele leergemeenschap zorgde voor een gigantische boost. Onze pedagogisch begeleider heeft me steeds begeleid. We hadden op regelmatige basis overleg en ze gaf waardevolle input en feedback bij de ontwikkeling van het groeiboekje.

Welke concrete dingen heb je geleerd?

sla link op in klembord

Kopieer

Ik heb al zoveel dingen geleerd via onze pedagogisch begeleider. Ik leerde van haar om steeds de PDCA-cirkel te draaien en onze interne kwaliteitszorg verder uit te bouwen en te optimaliseren. Ze neemt ons altijd met heel veel passie mee in haar verhaal. Haar input is heel erg gedragen en doordacht. De verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek hebben me ook bewuster gemaakt van het belang om je te verdiepen in een bepaald onderwerp dat je wilt aanpakken op school.

Hoe deel je je ervaringen met je collega’s?

sla link op in klembord

Kopieer

Op personeelsvergaderingen koppelen we steeds terug naar de andere collega’s. We nemen ze mee in het verhaal en betrekken hen bij de trajecten. Zo brachten we het groeiboekje ook geleidelijk aan bij de collega’s onder de aandacht. Afhankelijk van de prioriteit of de nood van de school, neemt de pedagogisch begeleider ook zelf deel aan een personeelsvergadering om ons te ondersteunen.

Daarnaast werken we met kernteams. Zo stelden we voor het ontwikkelen van een groeiboekje een kernteam samen. Met de leden van het kernteam deelde ik diepere inhouden en theoretische kaders. Samen bekeken we de groeigerichte pictogrammen die we ontwikkelden voor het groeiboekje, de ik-zinnen waarbij de leerlingen aanduiden wat ze beter en minder goed kunnen, de generieke doelen en ontwikkelstappen die we selecteerden, net als de implementatiescenario’s van het groeiboekje.

Wat is het effect van de begeleiding op jou en je collega’s?

sla link op in klembord

Kopieer

De pedagogisch begeleider maakt steeds de koppeling van theorie naar praktijk. Op die manier leer je de dingen die je wilt aanpakken of ontwikkelen écht onderbouwen. Haar input en feedback zorgt telkens voor een boost om ervoor te gaan. Ze is als het ware mijn innerlijke motivator. Samen met de collega’s gaan we telkens op zoek naar een manier om de info die we krijgen schooleigen te maken. Als leerkrachten worden betrokken en ze ook input krijgen, heeft een vernieuwing meer kans op slagen en kun je ze nog meer verduurzamen.

Hoe ga je de resultaten opvolgen?

sla link op in klembord

Kopieer

Inhoudelijk staat het groeiboekje op punt en is het gebruiksklaar. We beslisten met het kernteam om het groeiboekje te implementeren binnen onze schooleigen handleiding rond sociale vaardigheden. Die handleiding ontwikkelden we enkele jaren terug. Daardoor zullen we wel wat moeten wijzigen aan de structuur en de volgorde van het groeiboekje, maar het zal zo bijdragen aan een vollediger, groeigerichter beeld van de kinderen. Vanaf september zullen we het groeiboekje op papier beginnen te gebruiken. Leerkrachten kunnen feedback geven, zodat we kunnen bijsturen waar nodig. Ook hier draaien we opnieuw de PDCA-cirkel.

Na het invullen van elke pijler is feedback van de leerling en de leerkracht, mondeling of schriftelijk, essentieel. Op die manier krijgen we nog meer noodzakelijke info die ervoor zorgt dat we nog meer tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

Volgend schooljaar werken we prioritair rond ‘evalueren en rapporteren’. Op dit moment hebben we tal van afzonderlijke rapportjes (muzo-portfolio, ICT-rapport, puntenrapport, groeiboekje, bewegingsrapport…). We willen tot een samenhangend geheel komen. We willen het groeiboekje dan ook graag digitaliseren en dromen ervan om een digitale tool te ontwikkelen waar leerlingen en ouders het groeiproces van nabij kunnen volgen.

Verwante artikels

×
Kijkt als...
Niveau
Regio