Materiaal einde schooljaar 2023-2024

Symbolische handelingen

sla link op in klembord

Kopieer

BaO en SO

sla link op in klembord

Kopieer

Duif plooien

sla link op in klembord

Kopieer

Om het jaarthema ‘Wondere Ruimte’ af te sluiten kan je samen met je klas een duifje plooien en er een wens opschrijven. Deze duifjes kunnen tijdens de slotviering opgehangen worden en op het einde van de viering opnieuw willekeurig uitgedeeld worden. Zo krijgt iedereen een andere duif en andere wens mee. Heb je een duivenmelker in de buurt? Neem eens contact op en vraag of het mogelijk is om echte duiven los te laten tijdens de slotviering.

Vieringen

sla link op in klembord

Kopieer

Via klascement vind je een tiental uitwerkingen voor een viering rond het einde van het schooljaar.

Via Thomas vind je een hele verzameling aan eindejaarsvieringen voor zowel bao, so, bubao en buso.

Wenuurtjes en binnenglijden in een nieuw jaar

sla link op in klembord

Kopieer

Maak ruimte voor afscheid en overgang naar het einde van het schooljaar toe. Zeker leerlingen die van de kleuterklas naar de lagere school gaan en leerlingen die het zesde leerjaar verlaten verdienen extra aandacht.

Werk met wenmomenten waarop kinderen uit de kleuterklas alvast 1 lesuur of een dagdeel meevolgen in het eerste leerjaar en waar de huidige kinderen uit het eerste leerjaar de ‘nieuwe lichting’ verwelkomt. Je kan dit moment in of uitleiden aan de hand van een bijhorende tekst/gedicht/lied…

“Groep 2 glijdt de kleuterlocatie uit via een glijbaan en wordt door een haag van midden- en bovenbouwleerlingen binnengehaald in hun nieuwe groep. Voor de leerlingen van groep 5 is er een waterbaan op het schoolplein, zodat ze met bootjes de bovenbouw kunnen binnenvaren.”

Jaarkaarten en einde-van-het-schooljaar spel

sla link op in klembord

Kopieer

Jaarkaartjes: Leuke jaarkaartjes met vragen die terugblikken op het jaar.

Terugblik-op-het-schooljaar spel. Neem de groep mee terug in de tijd. Help de leerlingen het jaar te overzien. Welke belangrijke gebeurtenissen zijn er geweest? Wat zijn bijzondere momenten geweest voor de kinderen in de klas? Je kunt een ganzenbord maken op de vloer; de vakjes stellen perioden voor; bij elk vakje wordt een gebeurtenis verteld.

Bron:

Quiz

sla link op in klembord

Kopieer

Bereid deze activiteit voor door over elk kind in de groep tenminste één vraag te maken. Onderstaande vragen kunnen daarbij een hulpmiddel zijn. Zorg ervoor dat er een paar vragen bijzitten die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn. En probeer een kind dat niet zo vaak in de aandacht staat met een spetterende vraag in het zonnetje te zetten.

  • Welk kind in deze groep heeft broertjes en zusjes die [namen] heten?
  • Welk kind in deze groep is dit jaar kampioen geworden met zijn/haar voetbalteam?
  • Welk kind in deze groep heeft een broertje of zusje gekregen dit jaar?
  • Welk kind in deze groep heeft een hond die [naam] heet?”

Gebed voor een proclamatie (SO)

sla link op in klembord

Kopieer

God,
Voor Uw student die zijn stad en vrienden uitwuift
En bij de ouders gaat studeren
Voor wie dat bruisende leven
Vol vriendschap en samenhorigheid
Plots stilvalt
En voor wie tegelijk kan genieten 
Van een gedekte tafel
Een eigen bed,
en de vertrouwdheid van familie
die goed doet

Wees de Thuis

Voor Uw student die “in zijn kot blijft”
Beperkt tot die éne kamer
Die vier muren, 
Een bed, een kast, een bureau…
Tot afspraken maken om te kunnen koken of douchen
Tot het scherm om mensen te kunnen zien

Wees de Thuis

Voor Uw student die leert van boeken en schermen
Van leerstof die digitaal binnenkomt
En alleen te verwerken valt
Voor wie zwoegt en wie sukkelt
Maar ook voor wie het scherm teken van leven wordt
Van creativiteit en mogelijkheden
En het deugd doet de docent 
in gedeelde kwetsbaarheid en menselijkheid te zien

Wees de Thuis

Voor Uw student die stilletjes wegkwijnt
Voor wie de eenzaamheid weegt
En de familie letterlijk of figuurlijk ver weg is
Voor wie quarantainetijd donker kleurt
En voor wie er nauwelijks licht binnenbreekt

Wees de Thuis

Voor de student
Die geen stage kan doen,
Of net wel maar met weinig begeleiding
Of veel risico
Voor de student die niet weet 
Of afstuderen mogelijk zal zijn
Voor wie het harde werken
Nu misschien nog geen zichtbare vruchten voortdraagt

Wees de Thuis

God, Wees de Thuis
De vrede, de rust, de vertrouwdheid, 
de geborgenheid
de vrijheid
de Liefde
De grond onder de voeten,
Het onwankelbare fundament
De hoeksteen
De Thuis
In een bevreemdende wereld nu

Amen

Teksten

sla link op in klembord

Kopieer

Profane teksten en teksten uit andere culturen voor een proclamatie (SO)

sla link op in klembord

Kopieer

De prinsen van Serendip

sla link op in klembord

Kopieer

Er bestaat een oud verhaal dat aan de basis van het woord “serendipity” zou liggen. Het is een perzisch verhaal met als titel “De prinsen van Serendip”. En het verhaal begint net zoals de meeste sprookjes “heel lang geleden…”

In een koninkrijk ver hier vandaan, leefde de koning van Serendip. Deze had drie zonen. Op een dag vond hij het nodig dat zijn zonen in de leer gingen bij de beste leraren van zijn koninkrijk. Iedere zoon werd uitgestuurd naar een uithoek van het rijk, om daar in de leer te gaan bij één van deze deze wijzen, zodat ze later waardige opvolgers zouden worden. 

De eerste zoon trok naar het hoge noorden. Tijdens zijn lange reis ontmoette hij een troubadour die ongeveer dezelfde richting uittrok. ’s Avonds laat hadden ze boeiende gesprekken en de muzikant leerde hem op de luit spelen. Naast het bespelen van een instrument, leerde de prins “ware vriendschap” kennen. Hij kreeg er een vriend voor het leven bij. De twee zouden elkaar later nog vaak tegenkomen.

De tweede zoon trok naar het oosten, de opkomende zon tegemoet. Op een stormachtige nacht kwam hij bij een boer terecht, waar hij op de hooizolder bleef overnachten. Als dank hielp hij de boer de dag erna op het veld. De boer leerde hem de wonderen van de natuur kennen. Hij vertelde hem over zaaien en oogsten. Na zijn ontmoeting trok de prins voldaan door, verder naar zijn leraar. 

De derde zoon trok naar het westen. Daar leerde hij een mooi en lieflijk meisje kennen. De prins werd verliefd. En hij leerde er de waarde van de liefde kennen. 

De drie prinsen beleefden onderweg nog vele avonturen. Slecht enkele ervan zouden neergeschreven worden.

Na hun lange tocht kwamen ze elk aan op hun bestemming. Ze leerden er veel van hun leraren, zoals filosofische vraagstukken, grote verhalen, chemische formules en vreemde talen,... 

Na hun studies keerden ze weer naar huis, terug naar hun vader. Bij hun terugkomst werd er een mondelinge proef georganiseerd. Iedere prins moest een vraag van hun vader beantwoorden.

De eerste zoon kreeg de vraag: Welke chemische verbinding hier op aarde is de sterkste? De zoon antwoordde onmidddelijk: Er bestaan vele chemische verbindingen, maar wat mensen écht verbindt, dat is dé muziek, dansen en samen zingen.

De tweede zoon kreeg een vraag over de geschiedenis. De vader vroeg aan zijn zoon: “welk rijk in de geschiedenis was het grootste rijk op aarde?” De zoon antwoordde: er waren doorheen de geschiedenis vele grote koningen en vele grote koninkrijken, maar toch kan er niets tippen aan de grootsheid en de schoonheid van de natuur.

De derde zoon kreeg de vraag: welke taal hier op aarde is de mooiste? De derde zoon antwoordde: het perzisch kent vele mooie gedichten en liederen, maar de mooiste taal hier op aarde is die van de liefde.

De vader wist niet wat hij moest zeggen, maar plotseling verscheen er een glimlach op zijn gezicht: “Ik twijfel er niet aan, jullie hebben écht wat bijgeleerd …”

Alternatieve versie van het sprookje ‘Princes of Serendip’

De grote stenen van je leven

sla link op in klembord

Kopieer

Op een dag werd een oude professor gevraagd een lezing te geven over goed omgaan met tijd. Hij nam het woord en zei : “Laten we beginnen met een experiment.”
Onder de tafel haalde hij een glazen pot vandaan en zette die voorzichtig voor zich neer. Daarna nam hij een twaalftal grote stenen, die hij zorgvuldig in de pot legde.

Toen die gevuld was, richtte hij zijn blik langzaam naar het publiek en vroeg: “Is deze pot vol?” Allen antwoordden ze: “Ja. Er kan geen steen meer bij.”
De professor bukte zich opnieuw en nam een pot met kleine kiezelsteentjes. Hij goot ze over de stenen. De kiezeltjes vielen tussen de stenen tot op de bodem van de pot. Hij goot steentjes tot aan de bovenrand.

Opnieuw vroeg de professor: “Is deze pot vol?”
Zijn toehoorders begrepen zijn opzet en een van hen antwoordde: “Waarschijnlijk niet ...” Daarop haalde de professor van onder de tafel een zak met zand, die hij aandachtig in de grote pot goot. Het zand vulde de plaats tussen de grote stenen en de kiezelsteentjes.
De professor vroeg nog maar eens: “Is deze pot vol?”
Ditmaal schudde zijn publiek eensgezind het hoofd.
“Goed”, zei de professor, en alsof iedereen het verwachtte, nam hij een kan met water en vulde de pot tot de rand.
Daarop richtte de professor zich opnieuw tot de groep en vroeg: “Welke grote waarheid toont dit experiment ons?”

De moedigste antwoordde: “Het toont ons dat onze agenda nooit zo gevuld is als we wel denken en dat er, als we echt willen, nog altijd wel wat tijd is voor meer afspraken en meer activiteiten.” “Nee”, antwoordde de professor, “daarover gaat het niet. De grote waarheid die in dit experiment schuilt, is de volgende: als je niet eerst de grote stenen in de pot doet, krijg je ze er achteraf nooit meer in.”

Welke zijn de grote stenen van jouw leven: je gezin, je familie, je dromen, je gezondheid, je school? Als je enkel belang hecht aan het zand en de kiezelsteentjes, zullen zij alle plaats in beslag nemen en blijft er geen tijd meer over voor de belangrijke dingen in het leven. Vergeet daarom niet jezelf vaak de vraag te stellen welke op dat moment de belangrijkste stenen zijn en zorg ervoor dat je die eerst in de pot stopt!

Bezinningstekst

sla link op in klembord

Kopieer

De jaargang is weer uit.
We doen de boeken dicht,
zijn nu even uitgeteld.
 
Er was wiskunde en taal,
verre landen in een handomdraai.
We schreven geschiedenis
(kleine en grote)
en rekenden borden vol.
 
Maar de mooiste optelling
was het rekenen op elkaar,
de uitkomst veel groter
dan de som
van de afzonderlijke delen.
Nee, uitzonderlijke delen ...
 
Zo worden we stilaan
miljonairs bij elkaar.
Tot volgend jaar?

Bijbels/traditie

sla link op in klembord

Kopieer

Bij het afscheid van onze laatstejaars

sla link op in klembord

Kopieer

Eind juni, boeken gaan dicht met een klap,
koffers gaan open en kreunend weer dicht,
sommigen van jullie zullen verre echo's herkennen van m'n laatste lessen van het schooljaar
- nee je hoeft je vinger niet op te steken -
die slotles waar ik naar aloude gewoonte niet aan toe gekomen ben
(de ware leraar geeft nooit een laatste les),
dus het moet maar even zo

de indianen weten dat je begraven diamanten nu en dan moet opdelven
bij het licht van de volle maan,
dan behouden ze hun glans,
de joden leren dat je levenslang de heilige woorden moet herlezen
opdat uiteindelijk ook het wit ertussen van de Eeuwige gaat spreken

bewijs jij ons, die hier nog tot vijfenzestig blijven, een grote eer
en doe het hoger beschrevene met jouw verhaal
dat verhaal dat vandaag aan zijn laatste zinnen toe is
je verhaal van zes jaar humaniora
heden afgewerkt maar niet voltooid
want dat kan alleen in het licht van de eeuwigheid
zeul je schooltijd niet mee als een dichtgeslagen foliant
(anagram van olifant)
het ware verhaal verdient een dubbelepunt na het laatste woord
verhalen worden pas geboren als je ze leest
groeien pas als je ze herleest
worden pas diep als je ze voorleest
en deelt
(dat maakt meteen hun 'tussen pot en pint'-gehalte uit)
scheur er gerust een blad uit
of vul de marge met woorden die nog wijzer zijn dan de feiten
schrijven is schrappen
maar juist dat verleent het restant zijn volheid
rake passages lichten op
ook zonder fluostift
ieder woord vertelt het ganse verhaal van de mens
streepjes bij zinnetjes
kruisverwijzingen
een crux bij wat mysterie hoort te blijven

ook wij, in de jaren die komen
zullen jullie verhaal bewaren
dat is: voortvertellen
desnoods alleen aan onszelf
om te blijven weten hoe mooi het schoolleven is
toch minstens eens per jaar...

Koen Peeters

Vakantie

sla link op in klembord

Kopieer

horen met je eigen oren, voelen met je eigen lichaam, ruiken wat je vergeten was, zien met je eigen ogen, smaken, puur en onvervalst.
Genieten dat doe je en dat mag je, dat bekruipt je en dat overvalt je, dat leer je door het leven, nergens anders.
Genieten, dat is zonder dwang, zonder druk, zonder haast.
Genieten is afhankelijk willen zijn van wat de ander je te bieden heeft.
Genieten is een andere dimensie, een méér, juister, beter, klaarder, deugddoend.

Laat ons bidden dat iedereen een zalige vakantie mag beleven.

Bergbeklimmers

sla link op in klembord

Kopieer

We zijn bergbeklimmers die na een lange tocht een top bereikt hebben.
Hopelijk heb je de berg overwonnen en ben je geslaagd.
Hopelijk heb je je hier thuis gevoeld in deze klas.
Hopelijk was er altijd wel iemand die met een hart naar je luisterde die je begreep en een duwtje gaf als het even niet meezat.
Hopelijk was er altijd wel iemand die je met gezond verstand tot rede bracht als je even de moed liet zakken.
Hopelijk was er altijd wel iemand in wie je God ontmoette.

Vandaag zijn we dankbaar voor alles voor elkaar en voor God. Wie boven op een berg staat voelt de adem van God en weet dat het boeiende leven zijn geschenk is.

Vakantie

sla link op in klembord

Kopieer

Vakantie...
Alleen het woord al doet ons rillen.
Heerlijk, een oneindig goed gevoel.

Vakantie is,
een tijd van bloeiende bloemen,
van zingende vogels,
een tijd van volmaaktheid.

Vakantie is:
grootse gele korenvelden,
verse groenten in de tuin,
een open blauwe hemel die mensen blij maakt
en in verwondering doet staan voor de natuur.

Vakantie is:
de aarde niet vervuilen,
maar eerbiedigen als woonplaats voor mensen en dieren
voor bomen, planten en bloemen.

Vakantie is:
zien dat onze aarde goed is,
omdat zij uit Gods scheppende hand voortkomt.

Einde schooljaar/begin zomervakantie

sla link op in klembord

Kopieer

Laat ons hart in deze zomertijd openkomen 
voor alle mooie dingen die groeien in warmte. 
Overal waar mensen elkaar met hartelijkheid omringen, 
bent u dichtbij. 
Geef ons de gulheid van hart 
om af te stappen van het eigen gelijk 
en oog te hebben voor wat ons allen samen beweegt: 
vrede en liefde tussen alle mensen.

Blijf bij ons als we vakantie nemen, 
thuis of elders. 
Breng rust in onze jachtige harten 
en maak onze geesten open voor verrijkende ontmoetingen. 
Help ons om zuurstof op te doen voor het komende werkjaar 
en laat ons dieper bij de kern van het leven komen, 
zodat onze ziel evenwicht vindt. 
Laat de ervaringen die we opdoen 
vrucht dragen voor onze inzet overal.

Wij bidden u voor alle mensen die het moeilijk hebben 
met de vrolijkheid en de uitbundigheid van deze zomertijd, 
omdat ze een verlies of een verdriet met zich meedragen 
dat schrijnend afsteekt tegen de algemene vakantiestemming. 
Leg uw hand op hun hart 
en laat hen bij u thuiskomen, 
zodat er mildheid in hen mag groeien en geen verbittering. 
Omring hen met mensen 
die oog hebben voor wat er in hen omgaat. 

Maak van ons vrije mensen, 
die niet bang zijn voor wat het leven hen brengt. 
Geef ons het geloof dat onze haren geteld zijn 
en dat we kostbaar zijn in uw ogen, zoals we zijn, 
ook al hebben we soms lelijke en irritante trekjes. 
Help ons om vanuit dat vertrouwen 
steeds opnieuw beeld van u te willen zijn 
voor de mensen om ons heen.

Bidden we voor iedereen die reikhalzend uitkijkt naar vakantie. 
Geef dat een periode van ontspanning mag zorgen 
voor een terugkeer naar de kern van ons wezen, 
naar rust en stilte, naar aandacht voor het wezenlijke, 
naar de warme weldaad van oude en nieuwe ontmoetingen.

U bent voor ons als een Vader. 
Laat in ons het besef groeien dat alle mensen 
– dichtbij en ver weg – 
onze broers en zussen zijn. 
Help ons om elke dag opnieuw te groeien 
als broer of zus van de mensen die op ons pad komen 
en met hen solidair te zijn, 
hen te troosten en te helpen. 

Er zijn zo veel mensen op de wereld, 
met zo veel noden. 
Laat ons naar het voorbeeld van Jezus 
openstaan voor ontmoeting 
in de overtuiging dat betrokkenheid tussen mensen 
alles mogelijk maakt.

De mooiste dingen in het leven zijn gratis. 
Wij hebben veel gekregen: 
van u, van onze ouders, 
van alle mensen die ons maakten tot wie we zijn geworden. 
Laat ons hart overstromen van dankbaarheid 
en help ons om op onze beurt 
veel te kunnen geven aan wie we ontmoeten.

Kolet Janssen

Muziek voor een proclamatie (SO)

sla link op in klembord

Kopieer

Family of the Year – Hero

sla link op in klembord

Kopieer

Let me go
I don't wanna be your hero
I don't wanna be a big man
Just wanna fight with everyone else

Your masquerade
I don't wanna be a part of your parade
Everyone deserves a chance to
Walk with everyone else

While holding down
A job to keep my girl around
And maybe buy me some new strings
And her a night out on the weekend

And we can whisper things
Secrets from our American dreams
Baby needs some protection
But I'm a kid like everyone else So let me go
I don't wanna be your hero
I don't wanna be a big man
I Just wanna fight like everyone else

Oooohhhh

So let me go
I don't wanna be your hero
I don't wanna be a big man
I Just wanna fight with everyone else

Your masquerade
I don't wanna be a part of your parade
Everyone deserves a chance to
Walk with everyone else

Van Morisson – Days like this

sla link op in klembord

Kopieer

When it's not always raining there'll be days like this
When there's no one complaining there'll be days like this
When everything falls into place like the flick of a switch
Well my mama told me there'll be days like this

When you don't need to worry there'll be days like this
When no one's in a hurry there'll be days like this
When you don't get betrayed by that old Judas kiss
Oh my mama told me there'll be days like this

When you don't need an answer there'll be days like this
When you don't meet a chancer there'll be days like this
When all the parts of the puzzle start to look like they fit it
Then I must remember there'll be days like this

There'll be days like this

When everyone is up front and they're not playing tricks
When you don't have no freeloaders out to get their kicks
When it's nobody's business the way that you want to live
I just have to remember there'll be days like this

When no one steps on my dreams there'll be days like this
When people understand what I mean there'll be days like this
When you ring out the changes of how everything is
Well my mama told me there'll be days like this

Oh my mama told me

There'll be days like this
Oh my mama told me
There'll be days like this
Oh my mama told me
There'll be days like this
Oh my mama told me
There'll be days like this

×
Kijkt als...
Niveau
Regio