Vieren op school: gebedsviering in het onderwijs

Ontdek een gestructureerde aanpak voor gebedsvieringen in het onderwijs. Het document Gebedsviering in het Onderwijs biedt duidelijke richtlijnen voor het organiseren van deze vieringen. We respecteren de katholieke traditie als basis, maar streven ook naar inclusie van diversiteit binnen de schoolgemeenschap.

Download het document voor een beknopte handleiding om gebedsvieringen binnen jouw school te organiseren.
Bij de pedagogische begeleiding identiteit en pastoraal in je regio vind je desgewenst ondersteuning bij deze reflectie en/of de opvolging ervan.

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio