In Vlaanderen zijn er 70 lokale overlegplatforms (LOP’s). De platforms zijn opgericht in steden en gemeenten met veel leerlingen met een lage socio-economische status en zijn gericht op het realiseren van gelijke onderwijskansen voor leerlingen. Alle scholen uit een gemeente of regio en hun partners (CLB’s, vertegenwoordigers van ouders, lokale partners, organisaties van migranten en armen, integratiecentra, onthaalbureaus voor nieuwkomers en schoolopbouwwerk) overleggen samen en maken afspraken. Het LOP kan ook bemiddelen in moeilijke situaties. Voor scholen die in een LOP gelegen zijn is deelnemen aan de werking van het LOP een subsidiëringsvoorwaarde. Je leest hier meer over de werking van een LOP.

Downloads

Contact

Nathalie Vandenameele
pedagogisch begeleider
   02 507 06 49
   0476 74 74 29
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio