Cao XII - contractueel personeel

Cao XII heeft een luik voor het MVD+ personeel (arbeiders en contractuele bedienden) voorzien.

Verhoging eindejaarspremie

sla link op in klembord

Kopieer

Punt 6.1.3 van cao XII bepaalt dat de eindejaarspremie verhoogd wordt tot 3 keer het weekloon. Deze bepaling is van toepassing op alle arbeiders, met uitzondering van de zonale busbegeleiders en de bedienden, met uitzondering van opvoeders in de internaten en administratief bedienden.

Om de berekening zo eenvoudig mogelijk te maken, vormt de gewone eindejaarspremie de basis. Die bedraagt 2,5 keer het weekloon van december. Op dit bedrag wordt een aanvullende premie berekend van 20%.

De berekeningswijze is dus dezelfde als voor de oude aanvullende eindejaarspremie, alleen wordt het percentage opgetrokken van 9% tot 20%. De oude aanvullende eindejaarspremie vervalt en wordt vervangen door de nieuwe.

Deze cao gaat in voor de eindejaarspremies van december 2021. Via SF-VOV zal de school de uitbetaalde premies terugbetaald krijgen.

Verhoging laagste lonen

sla link op in klembord

Kopieer

Personeelsleden die betaald worden in barema 1 kunnen een verhoging krijgen naar barema 2. Ze krijgen deze verhoging als ze een sectoropleiding hebben gevolgd of zich engageren om die te volgen. De werkgever is al geruime tijd verplicht om de werknemers twee dagen vorming per jaar te laten volgen. In principe voldoen dus alle werknemers die betaald worden in barema 1 aan de voorwaarde om de loonsverhoging te krijgen, tenzij ze expliciet weigeren een opleiding te volgen.

De loonsverhoging is retroactief ingeschreven vanaf 1 september 2021. Om herberekeningen te vermijden, zal de loonsverhoging voor de periode 1 september 2021 tot 31 december 2021 uitbetaald worden in de vorm van een premie. Deze bedraagt 0,20 euro per uur of gelijkgesteld uur in deze periode.

Vanaf 1 januari 2022 treedt een nieuwe functieclassificatie in werking. Vanaf dan vallen de personeelsleden die een opleiding gevolgd hebben of zullen volgen onder barema 2.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio