Laskwaliteit in de praktijk.

Duiding bij
III-LaCo-a LPD 1: De leerlingen handelen kwaliteitsbewust.
III-LaCo-a LPD 24: De leerlingen voeren een kwaliteitscontrole uit.
II-Hoe-a LPD 12: De leerlingen voeren een kwaliteitscontrole uit.

Wat wordt verstaan onder laskwaliteit?

sla link op in klembord

Kopieer

Kwaliteit houdt verschillende facetten in.

 • een kwaliteitsvolle las uitvoeren
 • het opmeten van een las (zie lassen opmeten; trainen in het opmeten van lassen)
 • een controle van de las volgens de normen (zie lascontroles uitvoeren)
 • het handelen volgens procedures (zie werken volgens EN 1090-1)

Lassen opmeten

sla link op in klembord

Kopieer

Deze meetgereedschappen worden best ter beschikking gesteld van de leerling.
Een eenvoudige a-meter behoort best tot de basisuitrusting van elke leerling (heel lage kost).

Trainen in het opmeten van lassen

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt voorbeeldstukken 3D-printen waarop de leerlingen oefenmetingen kunnen verrichten. Hierdoor kunnen uitwendige factoren (zoals lasspetters, kromte,...) die de meting hinderen worden uitgesloten.

Lascontroles uitvoeren

sla link op in klembord

Kopieer

De lasser (= leerling) dient in de eerste plaats een zelfcontrole uit te voeren en waar nodig de onvolkomenheid herstellen.
De lascoördinator (= leerkracht) dient steekproefsgewijs de controle die de lasser uitvoert te controleren.

Lasonderzoek in de praktijk

sla link op in klembord

Kopieer

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Link met de normen

sla link op in klembord

Kopieer

De kwaliteitseisen aan een goede las liggen vast in normen. Leerlingen worden hier best zo snel mogelijk op gewezen.

Als school kun je evolueren naar een werking geënt op de EN 1090-1 norm. Dit is een proces van meerdere jaren, waarbij gewerkt wordt volgens uitgeschreven kwaliteitshandboeken, procedures, ...

Je kunt het volgende stappenplan doorlopen in de transitiie naar een kwaliteitsvolle werking:
Stap 1 : alles doorzagen en etsen ==> evalueren van de inbranding bij elke oefening
Stap 2 : eerste normervaring : kwalificeren van een lasser

Waarom: omdat je daar meteen de leerlingen mee kan kwalificeren. Een meerwaarde voor hen en meteen een kwaliteitsbewaking van je opleiding.  Zie ook certificieren van leerlingen.

Stap 3 : werkplaats klaar maken voor een audit

Werken volgens EN 1090-1

sla link op in klembord

Kopieer

Wat is de EN 1090 norm?

sla link op in klembord

Kopieer

 • Kwaliteitssysteem voor dragende metalen constructies en onderdelen om aan te tonen dat je werkt volgens de wettelijk afgesproken regels binnen de staalbouw.
 • Binnen het kwaliteitssysteem kun je als school de nadruk leggen op de lastechnische eisen van de EN 1090-2 (staalconstructies).

Procedure

sla link op in klembord

Kopieer

 • Opstellen van alle nodige documenten aanmaken van een FPC-boek (FabrieksProductieControle).
 • Zorgen voor de juiste lasmethodekwalificaties en lasmethodebeschrijvingen om de productie af te dekken.
 • Zorgen dat alle lassers juist gekwalificeerd zijn zodat het laswerk kan uitgevoerd worden.
 • Zorgen voor de juiste controles van de laswerken via DO en NDO (Destructief Onderzoek; Niet Destructief Onderzoek).
 • Zorgen voor de controle op de oppervlaktebehandelingen.
 • Zorgen voor de juiste bevestigingsmaterialen.
 • Enz…..

Je laat je best ondersteunen door het BIL. Het volgen van een opleiding is hierbij een grote hulp.

 • Leerkrachten krijgen de kans om opleiding RWC-b te volgen.
 • Het BIL stelt sjablonen ter beschikking om de EN 1090 op te starten (FPC boek).
 • Het BIL verzorgt een externe audit om de school te helpen bij het implementeren van de norm.

Waarom EN 1090 op school?

sla link op in klembord

Kopieer

 • Door reeds op school te werken volgens de geldende normen gaan de leerlingen op de arbeidsmarkt vlotter kunnen omgaan met alle eisen die aan een constructielasser worden gesteld.
 • Je kunt steeds beroep doen op de ingenieurs van het BIL om je te helpen bij het uitbouwen van het kwaliteitssyteem (FPC).
 • Op school kun je werken volgens de norm, zonder hiervoor de periodieke keuringen te ondergaan met bijgaande kosten.

Opstellen van een FPC boek

sla link op in klembord

Kopieer

Hieronder vind je de mappenstructuur van een FPC-boek. De leerlingen kunnen digitaal toegang krijgen tot het boek. 
Het boek kan gebruikt worden voor opzoekwerk en in ondersteuning van de theorie.

Extra info

sla link op in klembord

Kopieer

Voor meer info: neem contact op met je pedagogisch begeleider.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio