Filter

Ik wil (met) mijn team ...
Rond een specifiek thema
Samen met ...

Een complexe verandering plannen met een Theory of Change

Sta je voor een grote, complexe, sociale verandering? Ben je op zoek naar handvaten om anderen op een participatieve manier te betrekken bij de strategie? Het werken met een Theory of Change kan helpen.

Planningspoker

Verken en bespreek op een speelse manier de taakbelasting van verschillende mogelijke acties.

Praktijkgids 'Betekenis geven aan data'

Deze praktijkgids biedt je een aantal concrete tips, werkvormen en reflectievragen om meer betekenis te geven aan data.

De datakaart secundair onderwijs

Waar vind je relevante informatiebronnen? Ga op zoek in de datakaart.

De placematmethode om onderwerpen te bespreken

Wanneer je alle meningen aan bod wilt laten komen in een gesprek, wil je even tijd maken voor individuele reflectie. De placemat is een werkdocument dat je kunt gebruiken om zowel de individuele reflectie als het groepsgesprek op gang te brengen.

5x waarom

Stel vijf keer de waarom vraag en je komt tot de kern.

Prioriteitenplanning na je RiK-zelfevaluatie

Je hebt een RiK-zelfevaluatie en/of een ZIN-bevraging gedaan. Wat nu? Met dit werkdocument formuleer je concrete prioriteiten.

De inhoud van het RiK verkennen

Met deze ingesproken presentatie kun je de verschillende onderdelen van het RiK verder verkennen.

Onze werking aftoetsen aan het RiK

Ben je op zoek naar ideeën om met het referentiekader voor internaatskwaliteit aan de slag te gaan op je internaat? Dit reflectiedocument bevat extra toelichting, specifieke reflectievragen en werkvormen voor je team.

Een prioriteitenmuurtje bouwen

Heb je een hele hoop doelen en wil je deze doelen prioriteren tot een beperkte set? Wil je de discussie daarrond stimuleren? Deze werkvorm is een intuïtieve en visuele manier om samen, met je team, leerlingen of ouders, te komen tot prioriteiten.

IDP-stappenplan

Aan de slag met de resultaten van de gevalideerde toetsen en de gestandaardiseerde proeven.

De evaluatiebox

De evaluatiebox is een databank met zowel inspirerende instrumenten om breed te evalueren (leerlingevaluatie) als met instrumenten voor kwaliteitsontwikkeling (= IDP 2.0). We ontwikkelden de evaluatiebox voor het basisonderwijs.

Samen data interpreteren

Deze werkvorm helpt je om in je (kern-, beleids-) team vlotter data te interpreteren om tot zinvolle conclusies te komen.

Het draaiboek voor ouderfeedback

In deze bundel vind je verschillende methodieken om feedback van ouders te verzamelen over de onderwijskwaliteit in je school. Deze bundel werd opgesteld door studenten in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. 

Leerlingvragenlijsten afstandsonderwijs

Wil je met je leerlingen het afstandsonderwijs evalueren en ben je op zoek naar vragenlijsten rond afstandsonderwijs? We hebben een aantal mogelijkheden voor je opgelijst.

Context en input analyseren van je internaat

Met dit overzicht krijgt je een zicht op belangrijke context en inputkenmerken van je internaat.

Werken met ZIN

Het ZIN-instrument  (zelfevaluatie- instrument voor internaten) is een manier om systematisch en cyclisch zicht te krijgen en te houden of we met onze werking onze vooropgestelde doelen bereiken.

Quickscan ouderbevragingen van VCOV

VCOV ontwikkelde een aantal ouderbevragingen die je samen met ouders kunt gebruiken. 

Een zicht op vorming met het burgerschapskompas

Het burgerschapskompas is een digitale vragenlijst voor leerlingen uit de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs. Het burgerschapskompas geeft je een scherper beeld van burgerschapsvorming om gericht aan de slag te kunnen gaan in een katholieke dialoogschool. 

Sterk schoolbestuur, krachtig beleid

De Koning Boudewijnstichting biedt via het initiatief Sterk schoolbestuur, krachtig beleid (www.sterkschoolbestuur.be) een gratis zelfevaluatie-instrument aan om het eigen beleidsvoerend vermogen in kaart te brengen en erover te reflecteren.

Zorg voor je team met Wellbe.vlaanderen

Opdat je team het beste van zichzelf kan geven voor onze leerlingen moeten ze zich zelf ook goed voelen in hun job. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde een vragenlijst om het welbevinden van je team in kaart te brengen.

Verbeeld de gewenste toekomst met de wondervraag

De wondervraag is een oefening uit het oplossingsgericht coachen. Ze wordt gebruikt om samen na te denken over de gewenste toekomst en mogelijke oplossingen en strategieën te bedenken.

Feedback over je lessen met de feedbacktool VSK

De feedbacktool ontwikkeld door de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) maakt inspraak in de klas makkelijker. Leraren secundair onderwijs kunnen deze eenvoudige online tool zelf feedback vragen aan leerlingen over het leereffect van hun lessenreeks. 

Je leerlingen aan het woord over prioriteiten en participatie (VSK)

Hoe kijken je leerlingen naar participatie op school? Rond welke thema's willen zijn inspraak? Wat willen ze zien veranderen? Met deze instrumenten van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) krijg je hier meer zicht op. Zo kun je een sterkere leerlingenparticipatie uitbouwen.

Vijf kwaliteitsvragen (Q5 vragen) om de eigen werking te evalueren

De vijf kwaliteitsvragen zijn een klassieker voor iedereen die met kwaliteitsontwikkeling bezig is. Ze helpen jou of je team om te evalueren over de eigen werking en effecten. 

Kijkwijzer 'Leren van de resultaten van je leerlingen'

Kijkwijzer voor teams die ondersteuning biedt bij de bespreking van leerlingenresultaten

Routekaart veranderaanpak

Hoe klein of groot een verandering ook is, veranderen is een proces. De routekaart veranderaanpak van Schoolinfo geeft inzicht in de fases en pijlers van veranderingen die scholen doormaken. Het werkblad biedt ondersteuning bij het begin of tijdens een proces van verandering.

Aan de slag met data uit de Zill-monitoringvragen

Wil je reflecteren over je onderwijsaanbod? Hoe gebruik je de overzichten vanuit de digitale planningstool van de school om spontaan leerplandiscours te ondersteunen? Met deze opstappen en reflectievragen kun je als team en individuele leraar meteen aan de slag.

30 van 52

×
Kijkt als...
Niveau
Regio