Samen data interpreteren

Deze werkvorm helpt je om in je (kern-, beleids-) team vlotter data te interpreteren om tot zinvolle conclusies te komen.

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Deze werkvorm werd ontwikkeldne we tijdens de nascholing 'datawijs schoolbeleid' om je te ondersteunen bij de interpretatie van data in een groep.

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Druk het werkblad af. Gebruik dit werkblad als leidraad voor het gesprek. Probeer op dit werkblad je bevindingen gestructureerd te noteren waarbij je een onderscheid maakt tussen observaties en interpretaties. 

  1. Start met het formuleren van je verwachtingen. Het formuleren van je verwachtingen vooraf helpt je interpretatie doordat je:
    • sneller zal kunnen oordelen;
    • de discrepantie of gelijkenissen met je verwachtingen duidelijker worden.
  2. Bespreek de data en start met observaties. Tracht nog geen interpretaties te doen. Wat zie je? Welke gegevens vallen op?
  3. Link dan je observaties met interpretaties: wat roept dit op? Zie je verbanden? Hoe komt dit volgens jou? ...
  4. Maak vervolgens tijd om verdere vragen te formuleren: wat wil je nog graag weten? 

Voor meer ondersteuning bij datageletterdheid kun je een kijkje nemen in ons nascholingsaanbod.

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio