Een inspirerend sjabloon voor je schoolwerkplanning

In dit sjabloon kan je een kader en werkvormen vinden om je schoolwerplanning te optimaliseren. 

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

In schoolwerkplanning is het proces belangrijker dan het product op zich. Voor het basisonderwijs is een schoolwerkplan verplicht, maar ook in andere onderwijsniveaus kan het een krachtige motor zijn voor kwalteitsontwikkeling. Meer tips en tricks over schoolwerkplanning in je school vind je op de themapagina schoolwerkplanning

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Wat heeft dit sjabloon scholen te bieden?

  • Het reikt een duidelijke structuur aan. Die structuur biedt onder andere plaats aan de kwaliteitsgebieden die door de inspectie schoolbreed bekeken worden.
  • Het bevat werkvormen om rond missie, visie, context, input, en prioritering te werken.
  • Het reikt een aantal vragen aan die je kunt gebruiken om te reflecteren over de vraag of men al dan niet tegemoet komt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het referentiekader voor onderwijskwaliteit.
  • Het bevat voorbeelden van actieplannen, ambitiekaarten en kwaliteitskaarten.

Meer ondersteuning

sla link op in klembord

Kopieer

Neem contact op voor extra ondersteuning bij de uitwerking van dit sjabloon. Bij de uitwerking of de optimalisering van een schoolwerkplan kunnen scholen altijd een beroep doen op de schoolbegeleider.

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio